Inne produkty

Optymalizacja - informacje

Obszar dysku przeznaczony na zapisywane dane jest podzielony na nieciągłe jednostki. Jednostki te są zwane klastrami. Pliki zapisywane na dysku są dzielone na fragmenty o rozmiarze klastra. Jeśli wszystkie fragmenty pliku są przechowywane w sąsiadujących lub ciągłych klastrach, dostęp do pliku jest szybki.

Na dysku twardym są przechowywane wszystkie pliki, aplikacje oraz system operacyjny Windows. Informacje, z których składają się pliki, zostają stopniowo rozproszone po całym obszarze dysku. Zjawisko to nosi nazwę fragmentacji. Im częściej komputer jest używany, tym bardziej rośnie fragmentacja dysku twardego.

Odczyt pofragmentowanego pliku zabiera więcej czasu. Wydajność dysku jest niższa, ponieważ głowice dysku znajdują, ładują, zapisują i śledzą wszystkie fragmenty pliku. Jeśli wolne miejsce jest również pofragmentowane, głowica dysku musi wyszukiwać odpowiednią ilość wolnego miejsca na przechowywanie plików tymczasowych lub nowo dodanych.

Optymalizacja polega na ponownym ułożeniu fragmentów w sąsiadujące lub ciągłe klastry. Jeśli głowica dysku może odczytywać wszystkie dane pliku z jednego miejsca, plik jest szybciej wczytywany do pamięci. Optymalizacja zwiększa użyteczne wolne miejsce na dysku, grupując często używane pliki i rzadko używane pliki. Optymalizacja konsoliduje również wolne miejsce, aby zapobiec fragmentacji nowo dodawanych plików. Za większymi strukturami danych dodawane jest wolne miejsce, umożliwiające ich wzrost bez konieczności ponownego fragmentowania.

Wolumin rozruchowy można zoptymalizować ręcznie za pomocą opcji Optymalizuj w oknie Wydajność.

Możliwe jest także skonfigurowanie programu Norton 360 Online do defragmentowania w czasie bezczynności komputera woluminu rozruchowego lub dysku lokalnego zawierającego wolumin rozruchowy. Program Norton 360 Online automatycznie planuje optymalizację po wykryciu instalacji aplikacji na komputerze. Proces optymalizacji jest uruchamiany przy najbliższej bezczynności komputera.

Opcja Optymalizacja podczas bezczynności w oknie Ustawienia administracyjne umożliwia optymalizowanie woluminu rozruchowego w czasie bezczynności.

Optymalizowanie woluminu rozruchowego

Optymalizacja podczas bezczynności - informacje

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920582_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/03/2011