Nowe dane logowania

Można ręcznie dodać dane logowania do witryny internetowej, w której mają być używane albo dane logowania inne niż do witryny internetowej. Przykłady danych logowania innych niż do witryny internetowej to poświadczenia komputera lub poświadczenia logowania dowolnej innej używanej aplikacji.

Aby zapisać dane logowania do witryny internetowej, należy wpisać adres URL strony internetowej, na której mają być używane te dane logowania. Nazwę witryny internetowej należy poprzedzić przedrostkiem http://.

Aby zapisać dane logowania inne niż do witryny internetowej, należy wpisać nazwę wskazującą ich zastosowanie (na przykład Poświadczenia logowania komputera).

Domyślnie w oknie dialogowym Nowe dane logowania wyświetlany jest adres URL http://www.example.com/. Adres ten można usunąć i dodać żądany adres URL lub wybraną nazwę.

Po wpisaniu adresu URL funkcja Sejf tożsamości wyświetla monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła danych logowania. Dane logowania można podać ręcznie dopiero po podaniu ich nazwy użytkownika. W razie niepodania nazwy użytkownika funkcja Sejf tożsamości nie zapisze wprowadzonego przez użytkownika adresu URL ani nazwy logowania.

„Zarządzanie danymi logowania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920574_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2010