Inne produkty

Nowe dane logowania

Można ręcznie dodać dane logowania do witryny internetowej, w której mają być używane albo dane logowania inne niż do witryny internetowej. Przykłady danych logowania innych niż do witryny internetowej to poświadczenia komputera lub poświadczenia logowania dowolnej innej używanej aplikacji.

Aby zapisać dane logowania do witryny internetowej, należy wpisać adres URL strony internetowej, na której mają być używane te dane logowania. Nazwę witryny internetowej należy poprzedzić przedrostkiem http://.

Aby zapisać dane logowania inne niż do witryny internetowej, należy wpisać nazwę wskazującą ich zastosowanie (na przykład Poświadczenia logowania komputera).

Domyślnie w oknie dialogowym Nowe dane logowania wyświetlany jest adres URL http://www.example.com/. Adres ten można usunąć i dodać żądany adres URL lub wybraną nazwę.

Po wpisaniu adresu URL funkcja Sejf tożsamości wyświetla monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła danych logowania. Dane logowania można podać ręcznie dopiero po podaniu ich nazwy użytkownika. W razie niepodania nazwy użytkownika funkcja Sejf tożsamości nie zapisze wprowadzonego przez użytkownika adresu URL ani nazwy logowania.

„Zarządzanie danymi logowania”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920574_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2010