Inne produkty

Identyfikowanie zasobożernych procesów

Po kliknięciu w dowolnym miejscu wykresu procesora lub wykresu pamięci wyświetlana jest lista trzech procesów wykorzystujących najwięcej zasobów komputera w danej chwili. Można kliknąć proces dostępny na liście, aby uzyskać więcej informacji o procesie w oknie Informacje o pliku.

Aby zidentyfikować zasobożerne procesy:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Wydajność.

  2. W oknie Wydajność wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyświetlić wykres procesora, kliknij kartę Procesor.

    • Aby wyświetlić wykres pamięci, kliknij kartę Pamięć.

  3. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, aby uzyskać listę zasobożernych procesów.

  4. Kliknij nazwę procesu, aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie w oknie Informacje o pliku.

Wykresy procesora i pamięci - informacje

Wyświetlanie wykresów procesora i pamięci

Uzyskiwanie historycznych danych wykorzystania procesora i pamięci

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920570_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011