Inne produkty

Wyeksportuj dane sejfu tożsamości do profilu przenośnego

Dane sejfu tożsamości można wyeksportować z bieżącego profilu na dysk zewnętrzny podłączony do komputera. Profil wyeksportowany na dysk zewnętrzny zawiera wszystkie dane logowania, uwagi i karty zapisane w bieżącym profilu. Bieżący profil można wyeksportować w celu użycia na innym komputerze z zainstalowanym programem Norton 360.

Należy się upewnić, że na dysku zewnętrznym, na który eksportowany jest profil sejfu tożsamości, dostępne jest co najmniej 5 MB wolnego miejsca. W przeciwnym razie funkcja Sejf tożsamości wyświetli komunikat o błędzie, informujący o niewystarczającej ilości miejsca na dysku zewnętrznym.

Po kliknięciu opcji Eksportuj dane sejfu tożsamości do profilu przenośnego funkcja Sejf tożsamości wyświetli monit o wprowadzenie hasła bieżącego profilu. W oknie dialogowym Sprawdź poprawność hasła można wprowadzić hasło profilu, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Wyeksportowanie ustawień bieżącego profilu na dysk zewnętrzny umożliwiają następujące opcje:

Nazwa profilu

Umożliwia podanie nazwy eksportowanego profilu.

Domyślna nazwa profilu przenośnego to Mój nośnik wymienny.

Wyeksportuj do

Umożliwia przejście do folderu, w którym program Norton 360 ma zapisać dane profilu sejfu tożsamości lub wpisanie nazwy folderu.

Należy się upewnić, że wskazana lub wpisana ścieżka ma długość nie większą niż 180 znaków. W razie wpisania nieprawidłowej lub zbyt długiej nazwy funkcja Sejf tożsamości wyświetli komunikat o błędzie.

Eksportowanie danych sejfu tożsamości

Umożliwia wyeksportowanie danych sejfu tożsamości z bieżącego profilu do folderu wskazanego w polu tekstowym Wyeksportuj do.

Nie eksportuj teraz

Umożliwia anulowanie tego procesu.

„Eksportowanie danych sejfu tożsamości do profili przenośnych”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920565_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2010