Inne produkty

Zmień nazwę profilu

Okno Zmiana nazwy profilu umożliwia zmianę nazwy tworzonego profilu. Zmianę nazwy profilu umożliwia pole Wprowadź nową nazwę profilu.

Nazwa profilu nie może zawierać żadnego z następujących znaków: \ / : * ? " < >

Gdy użytkownik zaloguje się następnym razem do sejfu tożsamości, w oknie dialogowym logowania do sejfu tożsamości wyświetlana będzie nazwa. W oknie dialogowym wyświetlana jest jednak tylko nazwa profilu przenośnego.

„Zmiana nazwy profilu sejfu tożsamości”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920559_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2010