Zmień nazwę profilu

Okno Zmiana nazwy profilu umożliwia zmianę nazwy tworzonego profilu. Zmianę nazwy profilu umożliwia pole Wprowadź nową nazwę profilu.

Nazwa profilu nie może zawierać żadnego z następujących znaków: \ / : * ? " < >

Gdy użytkownik zaloguje się następnym razem do sejfu tożsamości, w oknie dialogowym logowania do sejfu tożsamości wyświetlana będzie nazwa. W oknie dialogowym wyświetlana jest jednak tylko nazwa profilu przenośnego.

„Zmiana nazwy profilu sejfu tożsamości”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v23920559_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2010