Inne produkty

Wyświetlanie szczegółów operacji systemowych

Funkcja System Insight umożliwia wyświetlenie szczegółów operacji systemowych (również wykonywanych przez użytkownika) z ostatnich trzech miesięcy w oknie Wydajność. Są to operacje takie, jak instalacje aplikacji, pobieranie aplikacji, optymalizacje dysków, wykrycia zagrożeń, alerty dotyczące wydajności lub skanowania szybkie. Za pomocą kart u góry wykresu zdarzeń można uzyskać szczegóły dotyczące bieżącego miesiąca i szczegóły dotyczące poprzednich dwóch miesięcy. Wykres zdarzeń u góry okna Wydajność przedstawia każdą operację jako ikonę lub pasek. Opis poszczególnych ikon i pasków jest wyświetlany u dołu wykresu. Po przesunięciu wskaźnika myszy nad ikonę wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające szczegóły dotyczące operacji. Szczegóły obejmują datę wykonania operacji i liczbę operacji tego typu przeprowadzonych w danym dniu. Łącze Wyświetl szczegóły umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów dotyczących operacji w oknie Historia zabezpieczeń.

Aby wyświetlić szczegóły operacji systemowych:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

  2. W oknie Wydajność, u góry wykresu zdarzeń kliknij kartę miesiąca, z którego szczegóły chcesz wyświetlić.

  3. Na wykresie zdarzeń przesuń wskaźnik myszy nad ikonę lub pasek żądanej operacji.

  4. Wyświetlone zostanie okno wyskakujące zawierające szczegóły operacji.

  5. Jeśli w oknie wyskakującym wyświetlona zostanie opcja Wyświetl szczegóły, kliknij łącze Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły w oknie Historia zabezpieczeń.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920554_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/09/2010