Inne produkty

Monitorowanie operacji systemu - informacje

Funkcja System Insight wyświetla informacje o ważnych operacjach systemowych (również wykonywanych przez użytkownika) z ostatnich trzech miesięcy. Funkcja System Insight wyświetla informacje w oknie Wydajność. Wykres zdarzeń u góry okna Wydajność przedstawia każdą operację jako ikonę lub pasek. Opis poszczególnych ikon i pasków jest wyświetlany u dołu wykresu. Za pomocą kart u góry wykresu można uzyskać szczegóły dotyczące bieżącego miesiąca i szczegóły dotyczące poprzednich dwóch miesięcy. Operacje obejmują:

Instalacje

Szczegóły dotyczące operacji instalacji wykonanych przez użytkownika w systemie w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Szczegóły obejmują zainstalowaną aplikację, datę zainstalowania aplikacji i łączną liczbę instalacji w danym dniu.

Pobieranie

Szczegóły dotyczące operacji pobierania aplikacji wykonanych przez użytkownika w systemie w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Szczegóły obejmują datę pobrania pliku i łączną liczbę operacji pobierania w danym dniu. Można kliknąć łącze z nazwą pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące pobranego pliku, takie jak raport funkcji Download Insight, nazwę pliku, poziom reputacji i zalecane działanie.

Zoptymalizowano

Wskazuje operacje optymalizacji wykonane przez użytkownika w systemie w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Wykrycia

Szczegóły dotyczące operacji wykrywania zagrożeń wykonanych przez program Norton 360 Online w systemie w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Szczegóły obejmują datę wykrycia zagrożenia przez program Norton 360 Online i łączną liczbę zagrożeń wykrytych przez program Norton 360 Online w danym dniu. Łącze Wyświetl szczegóły zapewnia dodatkowe szczegóły dotyczące zagrożenia, takie jak oddziaływanie zagrożenia i jego pochodzenie. Szczegóły obejmują także działanie podjęte przez zagrożenie w systemie użytkownika i działanie zalecane przez firmę Symantec w celu wyeliminowania zagrożenia.

Alerty

Szczegóły alertów dotyczących wydajności wyświetlonych przez program Norton 360 Online w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Szczegóły obejmują datę monitorowania oraz liczbę wygenerowanych alertów dotyczących wydajności. Łącze Wyświetl szczegóły zapewnia dodatkowe szczegóły na temat operacji związanych z wydajnością, nazwy programu, lokalizacji programu oraz obciążenia zasobów systemowych.

Skanowania szybkie

Szczegóły dotyczące szybkich skanowań wykonanych przez program Norton 360 Online w systemie w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Szczegóły obejmują datę przeprowadzenia skanowania szybkiego i łączną liczbę szybkich skanowań przeprowadzonych w danym dniu. Łącze Wyświetl szczegóły zapewnia dodatkowe szczegóły, takie jak czas skanowania, łączna liczba przeskanowanych elementów, łączna liczba wykrytych zagrożeń, łączna liczba wyeliminowanych zagrożeń i zalecane działanie.

Wyświetlanie szczegółów operacji systemowych

Optymalizacja - informacje

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920551_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/03/2011