Inne produkty

Otwieranie okna Wydajność

Funkcja System Insight zapewnia centralną lokalizację, w której można sprawdzać i monitorować operacje przeprowadzane w systemie. Funkcja System Insight wyświetla takie informacje w oknie Wydajność. Do okna Wydajność można przejść, aby wyświetlić szczegóły dotyczące ważnych operacji systemowych, wykorzystania procesora i pamięci oraz wykonywanych w tle zadań produktu marki Norton. Można również wyświetlić szczegóły funkcji Norton Insight i zdefragmentować wolumin rozruchowy.

Aby otworzyć okno Wydajność:

  • W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920548_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/09/2010