Otwieranie okna Wydajność

Funkcja System Insight zapewnia centralną lokalizację, w której można sprawdzać i monitorować operacje przeprowadzane w systemie. Funkcja System Insight wyświetla takie informacje w oknie Wydajność. Do okna Wydajność można przejść, aby wyświetlić szczegóły dotyczące ważnych operacji systemowych, wykorzystania procesora i pamięci oraz wykonywanych w tle zadań produktu marki Norton. Można również wyświetlić szczegóły funkcji Norton Insight i zdefragmentować wolumin rozruchowy.

Aby otworzyć okno Wydajność:

  • W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v23920548_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/09/2010