Inne produkty

Wybierz profil sejfu tożsamości, którego chcesz użyć

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia wybranie profilu, który ma zostać użyty w celu zalogowania się do sejfu tożsamości. To okno dialogowe jest wyświetlane w zależności od preferencji dotyczących hasła sejfu tożsamości ustawionych w oknie dialogowym Utwórz swój profil sejfu tożsamości.

Podanie hasła sejfu tożsamości jest wymagane w następujących sytuacjach:

  • Na początku każdej sesji logowania

  • Przed podaniem danych logowania

  • Gdy komputer był nieaktywny przez określony przez użytkownika czas

Do profilu przenośnego lub lokalnego można zalogować się przy użyciu następujących kart:

Profil

Umożliwia wybranie profilu, do którego chce się zalogować użytkownik.

Profil można wybrać z dostępnej listy rozwijanej. W menu rozwijanym wyświetlana jest nazwa profilu przenośnego i nazwa profilu lokalnego podana przez użytkownika podczas konfigurowania hasła sejfu tożsamości.

W przypadku profilu przenośnego lista rozwijana wyświetla także napęd, do którego podłączony został dysk zewnętrzny.

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła sejfu tożsamości dla profilu wybranego przy użyciu listy rozwijanej Profil.

Można użyć łącza Wskazówka dotycząca hasła, aby wyświetlić wskazówkę wprowadzoną podczas konfigurowania funkcji Sejf tożsamości.

Zaloguj teraz

Umożliwia zalogowanie się do wybranego profilu.

Nie loguj

Umożliwia anulowanie tego procesu.

Aby nie logować się do żadnego profilu, należy użyć tej opcji w celu anulowania procesu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920542_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/03/2010