Inne produkty

Funkcja System Insight - informacje

Program Norton 360 Online monitoruje komputer w sposób ciągły, zapewniając jego maksymalną wydajność i przeciwdziałając powstawaniu problemów. Program Norton 360 Online stale skanuje najważniejsze obszary komputera, takie jak pamięć, klucze rejestru i uruchomione procesy. Monitoruje ważne operacje, takie jak ogólne operacje na plikach, ruch sieciowy i przeglądanie Internetu. Program Norton 360 Online chroni ponadto ogólną wydajność komputera przed nadmiernym obciążeniem wskutek operacji przeprowadzanych na komputerze.

Funkcja System Insight zapewnia centralną lokalizację, w której można sprawdzać i monitorować operacje przeprowadzane w systemie. Funkcja System Insight wyświetla takie informacje w oknie Wydajność.

Okno Wydajność umożliwia wykonywanie następujących zadań:

 • Przeglądanie miesięcznej historii ważnych operacji systemowych (również wykonywanych przez użytkownika) z ostatnich trzech miesięcy.

  Wykres zdarzeń wyświetlany u góry okna przedstawia graficzną reprezentację ważnych operacji systemowych. Są to operacje takie, jak instalacje aplikacji, pobieranie aplikacji, optymalizacje dysków, wykrycia zagrożeń, alerty dotyczące wydajności lub skanowania szybkie. Wykres przedstawia operacje jako ikonę lub pasek, a opis poszczególnych ikon i pasków jest wyświetlany u dołu wykresu. Po przesunięciu wskaźnika myszy nad ikonę wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające szczegóły dotyczące operacji. Łącze Wyświetl szczegóły w oknie wyskakującym umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów dotyczących operacji przedstawionych w oknie Historia zabezpieczeń. Za pomocą kart u góry wykresu można uzyskać szczegóły dotyczące bieżącego miesiąca i szczegóły dotyczące poprzednich dwóch miesięcy.

 • Zmiana organizacji plików na komputerze.

  Optymalizacja systemu zwiększa użyteczne wolne miejsce na dysku, grupując pliki według częstości uzyskiwania dostępu do nich. Opcja Optymalizuj u góry wykresu zdarzeń umożliwia defragmentację systemu.

 • Wyświetlanie i analizowanie wpływu programu Norton 360 Online na wydajność komputera.

  Wykres wydajności wyświetlany u dołu okna przedstawia graficzną reprezentację wykorzystania procesora i pamięci systemowej. Karta Procesor zawiera wykres przedstawiający ogólne wykorzystanie procesora i wykorzystanie procesora przez produkt marki Norton. Po kliknięciu w dowolnym miejscu wykresu procesora i wykresu pamięci program Norton 360 Online wyświetla listę procesów wykorzystujących najwięcej zasobów w danym punkcie czasowym. Wyświetlany jest również procent wykorzystania przez poszczególne procesy. Można kliknąć proces dostępny na liście, aby uzyskać więcej informacji o procesie w oknie Informacje o pliku. Karta Pamięć zawiera wykres przedstawiający ogólne wykorzystanie pamięci i wykorzystanie pamięci przez produkt marki Norton. Za pomocą dowolnej opcji w obszarze Powiększenie można uzyskać powiększony widok wykresu lub danych historycznych.

 • Aby wyświetlić szczegóły zadań produktu marki Norton aktualnie uruchomione w tle:

  Okno Norton - zadania przedstawia szczegóły takie, jak sygnatura czasowa, czas trwania i stan zadań wykonywanych w tle. Szczegóły obejmują również typ zasilania wymagany do uruchomienia zadania i informacje, czy zadanie było uruchamiane w czasie bezczynności. Można wybrać różne źródła zasilania dla zadań wykonywanych w tle. Można również w dowolnej chwili uruchomić lub zatrzymać zadanie wykonywane w tle.

 • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące znanych prawidłowych i nieprawidłowych plików:

  W oknie Sieć Norton Insight Network można sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton. Można także sprawdzić łączną liczbę komputerów dostępnych we wspólnocie i dostarczających dane. Można sprawdzić liczbę zaufanych plików dostępnych na komputerze.

 • Aby wyświetlić szczegóły istotnych plików:

  Okno Norton Insight - oceny aplikacji przedstawia szczegóły istotnych plików dotyczące poziomu zaufania, rozpowszechnienia, wykorzystania zasobów i ocen stabilności.

Opcja Monitorowanie wydajności umożliwia monitorowanie wydajności komputera. Aby uzyskać dostęp do opcji Monitorowanie wydajności, należy przejść do okna głównego programu Norton 360 Online, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ustawienia administracyjne > Monitorowanie wydajności.

Otwieranie okna Wydajność

Monitorowanie operacji systemu - informacje

Wykresy procesora i pamięci - informacje

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Optymalizacja - informacje

Okno Norton - zadania - informacje

Program Norton Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920532_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/09/2011