Inne produkty

Funkcja System Insight - informacje

Program Norton 360 monitoruje komputer w sposób ciągły, zapewniając jego maksymalną wydajność i przeciwdziałając powstawaniu problemów. Program Norton 360 stale skanuje najważniejsze obszary komputera, takie jak pamięć, klucze rejestru i uruchomione procesy. Monitoruje ważne operacje, takie jak ogólne operacje na plikach, ruch sieciowy i przeglądanie Internetu. Program Norton 360 chroni ponadto ogólną wydajność komputera przed nadmiernym obciążeniem wskutek operacji przeprowadzanych na komputerze.

Funkcja System Insight zapewnia centralną lokalizację, w której można sprawdzać i monitorować operacje przeprowadzane w systemie. Funkcja System Insight wyświetla takie informacje w oknie Wydajność.

Okno Wydajność umożliwia wykonywanie następujących zadań:

 • Przeglądanie miesięcznej historii ważnych operacji systemowych (również wykonywanych przez użytkownika) z ostatnich trzech miesięcy.

  Wykres zdarzeń wyświetlany u góry okna przedstawia graficzną reprezentację ważnych operacji systemowych. Są to operacje takie, jak instalacje aplikacji, pobieranie aplikacji, optymalizacje dysków, wykrycia zagrożeń lub skanowania szybkie. Wykres przedstawia operacje jako ikonę lub pasek, a opis poszczególnych ikon i pasków jest wyświetlany z prawej strony wykresu. Po przesunięciu wskaźnika myszy nad ikonę wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające szczegóły dotyczące operacji. Łącze Wyświetl szczegóły w oknie wyskakującym umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów dotyczących operacji przedstawionych w oknie Historia zabezpieczeń. Za pomocą kart u góry wykresu można uzyskać szczegóły dotyczące bieżącego miesiąca i szczegóły dotyczące poprzednich dwóch miesięcy.

 • Aby zmienić organizację plików w systemie

  Optymalizacja systemu zwiększa użyteczne wolne miejsce na dysku, grupując pliki według częstości uzyskiwania dostępu do nich. Opcja Optymalizuj u góry wykresu zdarzeń umożliwia defragmentację systemu.

 • Aby wyświetlić i przeanalizować wpływ programu Norton 360 na wydajność komputera:

  Wykres wydajności wyświetlany u dołu okna przedstawia graficzną reprezentację wykorzystania procesora i pamięci systemowej. Karta Procesor zawiera wykres przedstawiający ogólne wykorzystanie procesora i wykorzystanie procesora przez produkt marki Norton. Po kliknięciu w dowolnym miejscu wykresu procesora i wykresu pamięci program Norton 360 wyświetla listę procesów wykorzystujących najwięcej zasobów w danym punkcie czasowym. Wyświetlany jest również procent wykorzystania przez poszczególne procesy. Można kliknąć proces dostępny na liście, aby uzyskać więcej informacji o procesie w oknie Informacje o pliku. Karta Pamięć zawiera wykres przedstawiający ogólne wykorzystanie pamięci i wykorzystanie pamięci przez produkt marki Norton. Za pomocą dowolnej opcji w obszarze Powiększenie można uzyskać powiększony widok wykresu lub danych historycznych.

 • Aby wyświetlić szczegóły zadań produktu marki Norton aktualnie uruchomione w tle:

  Okno Norton - zadania przedstawia szczegóły takie, jak sygnatura czasowa, czas trwania i stan zadań wykonywanych w tle. Szczegóły obejmują również typ zasilania wymagany do uruchomienia zadania i informacje, czy zadanie było uruchamiane w czasie bezczynności. Można również w dowolnej chwili uruchomić lub zatrzymać zadanie wykonywane w tle.

 • Aby wyświetlić sieć i nią zarządzać:

  Okno Mapa zabezpieczeń sieci przedstawia w formie graficznej urządzenia w sieci, do której podłączony jest komputer. Użytkownik może wyświetlić urządzenia i dostosować mapę zabezpieczeń sieci, aby zdalnie monitorować komputery, na których zainstalowany jest produkt marki Norton.

 • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące znanych prawidłowych i nieprawidłowych plików:

  W oknie Sieć Norton Insight Network można sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton. Można także sprawdzić łączną liczbę komputerów dostępnych we wspólnocie i dostarczających dane. Można sprawdzić liczbę zaufanych plików dostępnych na komputerze.

Opcja Monitorowanie wydajności w oknie Ustawienia administracyjne umożliwia włączenie lub wyłączenie monitorowania wydajności systemu przez program Norton 360.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920532_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2010