Inne produkty

Ochrona luk w zabezpieczeniach

Funkcja Ochrona luk w zabezpieczeniach to składnik systemu zapobiegania włamaniom. Funkcja Ochrona luk w zabezpieczeniach zapewnia informacje o podatności programów na komputerze na destrukcyjne ataki. Funkcja ta zapewnia również informacje o znanych atakach, przed którymi są chronione.

Luki w zabezpieczeniach to usterki programów lub systemu operacyjnego osłabiające ogólne zabezpieczenia systemu. Nieprawidłowa konfiguracja komputera lub zabezpieczeń również tworzy luki w zabezpieczeniach. Atakujący z zewnątrz wykorzystują te luki w zabezpieczeniach i podejmują destrukcyjne działania na komputerze użytkownika. Przykłady takich ataków to rejestrowanie naciśnięć klawiszy i ataki hakerskie. Ataki takie mogą spowalniać działanie komputera, powodować błędy programów lub udostępniać dane osobowe i informacje poufne użytkownika hakerom.

Program Norton 360 Online stosuje oparte na sygnaturach rozwiązania chroniące komputer przed najczęściej spotykanymi atakami pochodzącymi z Internetu. Sygnatury ataków zawierają informacje identyfikujące próbę wykorzystania do ataku znanej luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub programów. Funkcja System zapobiegania włamaniom w programie Norton 360 Online wykrywa i blokuje podejrzane działania w sieci na podstawie obszernej listy sygnatur ataków.

Za pomocą funkcji Ochrona luk w zabezpieczeniach można sprawdzić korelację między lukami w zabezpieczeniach, przed którymi chroniony jest komputer a programami, które mogą zawierać te luki w zabezpieczeniach. W oknie Ochrona luk w zabezpieczeniach można sprawdzić listę narażonych aplikacji i szczegóły luk w ich zabezpieczeniach.

Poniższe opcje w oknie umożliwiają wyświetlenie szczegółów aplikacji zawierających luki w zabezpieczeniach.

Dostawca

Przedstawia nazwę producenta aplikacji

Program

Przedstawia nazwę aplikacji

Liczba

Przedstawia liczbę luk w zabezpieczeniach aplikacji

Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły luk w zabezpieczeniach, należy kliknąć nazwę aplikacji. Po kliknięciu nazwy programu wyświetlane jest dodatkowe okno Ochrona luk w zabezpieczeniach. Okno to zawiera szczegóły luk w zabezpieczeniach oraz listę sygnatur ataków służących do wykrywania znanych ataków, mogących dotyczyć aplikacji zawierającej luki w zabezpieczeniach. Po kliknięciu sygnatury otwierana jest strona internetowa centrum Symantec Security Response zawierająca informacje o sygnaturze ataku.

Ochrona luk w zabezpieczeniach - informacje

Wyświetlanie listy programów mających luki w zabezpieczeniach

Wyświetlanie szczegółów dotyczących aplikacji mającej luki w zabezpieczeniach

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23829094_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011