Inne produkty

Brakujący profil

Gdy użytkownik tworzy nowy profil przenośny, program Norton 360 tworzy folder Norton Identity Safe Data w katalogu głównym. Tworzy również plik indeksu, czyli niewidoczny plik śledzący lokalizację folderu Norton Identity Safe Data. Okno dialogowe Brakujący profil jest wyświetlane, gdy program Norton 360 nie może znaleźć folderu Norton Identity Safe Data.

Folder Norton Identity Safe Data zawiera szczegóły danych profilu przenośnego i dane kopii zapasowej. Szczegóły danych profilu przenośnego i danych kopii zapasowej można sprawdzić, odpowiednio, w pliku IDDStore.dat i w pliku IDDStore_bak.dat.

Okno dialogowe Brakujący profil jest wyświetlane w następujących przypadkach:

  • Gdy użytkownik usunie profil przenośny z dysku zewnętrznego

  • Gdy użytkownik przeniesie folder profilu przenośnego Norton Identity Safe Data do nowej lokalizacji na tym samym dysku zewnętrznym

  • Gdy użytkownik przeniesie folder profilu przenośnego Norton Identity Safe Data z jednego dysku zewnętrznego na inny dysk zewnętrzny

W oknie dialogowym Brakujący profil dostępne są następujące opcje:

Nowa lokalizacja

Ta opcja umożliwia wpisanie nowej lokalizacji, do której przeniesiony folder Norton Identity Safe Data lub przejście do niej.

Po wpisaniu nowej ścieżki do folderu plik indeksu na dysku zewnętrznym zostaje zaktualizowany przy użyciu zaktualizowanych informacji.

W razie wpisania nieprawidłowej ścieżki wyświetlany jest komunikat o błędzie , informujący o podaniu niepoprawnych danych.

Profil został przeniesiony

Opcja ta umożliwia określenie, że folder Norton Identity Safe Data został przeniesiony do lokalizacji wskazanej w polu Nowa lokalizacja.

Opcja jest włączana dopiero po wpisaniu lokalizacji, do której został przeniesiony folder lub przejściu do niej.

Profil został usunięty

Tej opcji należy użyć, jeśli profil przenośny został usunięty z dysku zewnętrznego.

Po kliknięciu tej opcji plik indeksu jest usuwany z dysku. W przypadku użycia tej opcji funkcja Sejf tożsamości umożliwia użytkownikowi utworzenie nowego profilu przenośnego.

Nie loguj teraz

Opcja umożliwia anulowanie tego procesu.

„Znajdowanie brakujących profili”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23708529_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/03/2010