Inne produkty

Dodawanie lub wykluczanie plików i folderów

Program Norton 360 Online wyświetla listę plików lub folderów ręcznie dodanych do kopii zapasowej lub wykluczonych z kopii zapasowej przez użytkownika.

Można także kliknąć łącze Dodaj lub wyklucz pliki i foldery w celu wyświetlenia szczegółów dodanych lub wykluczonych z kopii zapasowej plików oraz folderów. Możliwe jest także uwzględnienie, wykluczenie lub usunięcie plików lub folderów z kopii zapasowej.

Program Norton 360 Online umożliwia ręczne uwzględnienie plików lub folderów w kopii zapasowej. Możliwe jest także ręczne wykluczenie plików lub folderów z kopii zapasowej. Możliwe jest także usunięcie plików lub folderów z lokalizacji kopii zapasowej.

Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Tworzenie kopii zapasowych plików

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v20534334_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2011