Inne produkty

Wybieranie plików do usunięcia z zestawu kopii zapasowej

Program Norton 360 zapewnia opcję usuwania zbędnych plików. Zalecane jest usuwanie zbędnych plików zajmujących ograniczone miejsce w lokalizacji kopii zapasowej.

Usuwanie wcześniej utworzonych kopii zapasowych plików jest szczególnie przydatne, gdy konieczne jest zwolnienie miejsca w bezpiecznym magazynie online.

Można wyszukać pliki i foldery według nazw, aby usunąć je z zestawu kopii zapasowej. Można wprowadzić całą nazwę pliku lub folderu albo część tej nazwy. Można również wyszukać pliki o określonym rozszerzeniu. Na liście wyników wyszukiwania znajdą się nazwy zawierające wprowadzony tekst. W przypadku wyszukiwania według nazw folderów na liście Kopia zapasowa wyświetlone zostaną pliki przechowywane w folderach uwzględnionych w kopii zapasowej.

Do wyszukiwania nazw plików lub folderów można również użyć symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdki (*) lub znaki zapytania (?).

Program Norton 360 automatycznie znajduje wszystkie pliki znajdujące się w wybranym zestawie kopii zapasowej. Program Norton 360 wyświetla kategorie plików należących do zestawu kopii zapasowej wybranego do usunięcia. Te kategorie plików są wyświetlane w obszarze Kategoria w lewym okienku.

W obszarze Kategoria w lewym okienku okna dostępne są następujące opcje:

Wszystkie typy plików

Można wyświetlić wszystkie pliki, których kopie zapasowe są uwzględnione w zestawie kopii zapasowej.

Kategorie plików

Można wyświetlić wszystkie kategorie plików w lewym okienku, dla których zostały utworzone kopie zapasowe. Po kliknięciu kategorii plików można wyświetlić w prawym okienku wszystkie kopie zapasowe plików z tej kategorii.

Wyświetlane są szczegóły każdego pliku, takie jak typ, rozmiar i data utworzenia ostatniej kopii zapasowej pliku.

Foldery

Można wyświetlić wszystkie dostępne w zestawie kopii zapasowej kopie zapasowe folderów zawierających pliki.

Można sprawdzić oryginalną lokalizację pliku należącego do wybranego zestawu kopii zapasowej.

Jeśli nie można wyświetlić pełnej ścieżki pliku, można przenieść wskaźnik myszy nad element, aby wyświetlić pełną ścieżkę pliku.

Wybrane pliki

Można wyświetlić wszystkie pliki i foldery wybrane do usunięcia.

Liczbę plików i łączny rozmiar plików wybranych do usunięcia można sprawdzić u dołu okna.

Plik można usunąć na następujące sposoby:

  • Zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru obok nazwy pliku, który ma zostać usunięty.

  • Zaznaczając lub usuwając zaznaczenie pola wyboru Kopia zapasowa w celu uwzględnienia lub wykluczenia wszystkich plików znajdujących się w zestawie kopii zapasowej.

Po wybraniu plików można je usunąć za pomocą opcji Usuń wybrane.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19853778_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/10/2010