Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Edytuj typy plików

W tym oknie wyświetlana jest lista wszystkich typów plików i ich rozszerzeń należących do wybranej kategorii plików. Kategorię plików można wybrać z listy rozwijanej u góry okna. Listę typów plików można wyświetlać i modyfikować.

W razie edycji typów plików w kategorii plików kopii zapasowej program Norton 360 Online stosuje zmianę do wszystkich istniejących zestawów kopii zapasowej. Program Norton 360 Online stosuje zmianę również do zestawów kopii zapasowej tworzonych w przyszłości.

Poniższe opcje dostępne w oknie umożliwiają dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie typów plików.

Dodaj nowe

Umożliwia dodanie typu pliku do listy.

Po dodaniu typu pliku do listy program Norton 360 Online wyszukuje pliki o tym rozszerzeniu na komputerze i dodaje je do kopii zapasowej. Przy następnym uruchomieniu tworzenia kopii zapasowej program Norton 360 Online tworzy kopię zapasową plików mających dodane rozszerzenie.

Nazwa rozszerzenia pliku może mieć długość co najwyżej 32 znaków.

Edytuj

Umożliwia edycję typu pliku znajdującego się na liście.

Można wybrać i edytować typ pliku z istniejącej listy lub typ pliku dodany przez użytkownika.

Usuń

Umożliwia usunięcie typu pliku z listy.

Przywróć domyślne

Umożliwia przywrócenie domyślnej listy typów plików.

Po zresetowaniu kategorii plików program Norton 360 Online przywraca usunięte wcześniej przez użytkownika domyślne typy plików i usuwa dodane przez użytkownika typy plików.

Zapisz

Umożliwia zapisanie zmian i zamknięcie okna.

Anuluj

Umożliwia zamknięcie tego okna bez zapisywania zmian.

Dodawanie lub edycja rozszerzenia pliku w kategorii plików kopii zapasowej

Usuwanie rozszerzenia pliku z kategorii kopii zapasowej

Przywracanie domyślnych rozszerzeń plików w kategorii kopii zapasowej

Rozszerzenia plików funkcji Kopia zapasowa

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19829927_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2011