Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie opcji ustawień funkcji Kopia zapasowa

Program Norton 360 Online zapewnia różne opcje, umożliwiające zarządzanie ustawieniami kopii zapasowej. Ustawienia funkcji Kopia zapasowa w programie Norton 360 Online umożliwiają użytkownikowi dostęp do szczegółów kopii zapasowej poszczególnych plików za pomocą nakładek ikon, dzięki czemu nie jest konieczne otwieranie produktu. Za pomocą nakładek ikon można sprawdzić stan kopii zapasowej pliku lub folderu. Aby uzyskać informacje o stanie kopii zapasowej zestawów kopii zapasowej, można również użyć strony Właściwości pliku.

Po włączeniu opcji Nakładki stanu kopii zapasowej program Norton 360 Online dodaje ikony stanu kopii zapasowej do plików na podstawie następujących warunków:

 • Pliki należące do kategorii plików kopii zapasowej uwzględnionych w dowolnym zestawie kopii zapasowej.

 • Pliki znajdujące się w źródle uwzględnionym w dowolnym zestawie kopii zapasowej.

Poniższa tabela przedstawia ikony nakładek stanu kopii zapasowej plików na komputerze użytkownika:

Zielona ikona ze znacznikiem wyboru

Wskazuje, że kopia zapasowa pliku została utworzona.

W przypadku zmodyfikowania pliku ikona ta zmienia się na niebieską ikonę ze strzałkami.

Niebieska ikona ze strzałkami

Wskazuje, że kopia zapasowa pliku nie została utworzona.

Ikona ta zmienia kolor na zielony, gdy program Norton 360 Online automatycznie utworzy kopię zapasową pliku w czasie bezczynności.

Szara ikona ze znakiem kreski ułamkowej

Wskazuje, że kopia zapasowa pliku została wykluczona z kopii zapasowej.

Program Norton 360 Online wyświetla stan kopii zapasowej pliku jako wyłączony, jeśli użytkownik wykluczy plik z dowolnego zestawu kopii zapasowej.

Po skonfigurowaniu kopii zapasowej funkcja Kopia zapasowa programu Norton 360 Online wyświetla w Eksploratorze Windows dysk kopii zapasowej Norton. Dysk kopii zapasowej Norton zawiera listę lokalizacji docelowych kopii zapasowych, w których tworzone są kopie zapasowe plików.

Za pomocą opcji Menu kontekstowe można dodać plik lub folder do zestawu kopii zapasowej lub wykluczyć plik lub folder z zestawu kopii zapasowej, klikając plik lub folder prawym przyciskiem myszy. Opcja ta jest dostępna po skonfigurowaniu kopii zapasowej w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej.

Można także użyć opcji Strona właściwości, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły ikon stanu kopii zapasowej. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku zawartego w kopii zapasowej i wyświetleniu okna Właściwości pliku szczegóły kopii zapasowej pliku można sprawdzić na karcie Kopia zapasowa. Na karcie Kopia zapasowa wyświetlany jest stan pliku dla każdego zestawu kopii zapasowej i czas utworzenia ostatniej kopii zapasowej.

Opcje te można wyłączyć, aby nie wyświetlać ikon i stanów kopii zapasowej.

Aby wyłączyć opcje ustawień kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć nakładki ikon, w wierszu Nakładki stanu kopii zapasowej przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby wyłączyć funkcję Dysk kopii zapasowej Norton, w wierszu Dysk kopii zapasowej Norton przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby wyłączyć menu kontekstowe funkcji Kopia zapasowa, w wierszu Menu kontekstowe przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby wyłączyć kartę Kopia zapasowa w oknie Właściwości, w wierszu Strona właściwości przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby włączyć opcje ustawień kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby włączyć nakładki ikon, w wierszu Nakładki stanu kopii zapasowej przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

  • Aby włączyć funkcję Dysk kopii zapasowej Norton, w wierszu Dysk kopii zapasowej Norton przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

  • Aby włączyć menu kontekstowe funkcji Kopia zapasowa, w wierszu Menu kontekstowe przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

  • Aby włączyć kartę Kopia zapasowa w oknie Właściwości, w wierszu Strona właściwości przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawienia kopii zapasowej - informacje

Tworzenie kopii zapasowych plików

Przywracanie plików

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19829044_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011