Inne produkty

Dysk kopii zapasowej Norton - informacje

Po skonfigurowaniu kopii zapasowej program Norton 360 Online wyświetla w Eksploratorze Windows dysk kopii zapasowej Norton. Dysk kopii zapasowej Norton zawiera listę lokalizacji docelowych kopii zapasowych, w których tworzone są kopie zapasowe plików. Każda lokalizacja kopii zapasowej zawiera zestawy kopii zapasowej, dla których skonfigurowana jest lokalizacja kopii zapasowej.

Dysk kopii zapasowej Norton wyświetla pliki, których kopia zapasowa została zapisana na urządzeniu zewnętrznym. W celu wyświetlenia plików należy podłączyć i włączyć to urządzenie zewnętrzne.

Dostęp do dysku kopii zapasowej Norton ma jedynie administrator systemu.

Za pomocą funkcji Dysk kopii zapasowej Norton można:

  • Przeglądać pliki, których kopie zapasowe są przechowywane w różnych lokalizacjach docelowych kopii zapasowych.

    Jeśli kopie zapasowe plików zostały utworzone na dysku wymiennym, w celu ich przeglądania należy podłączyć ten dysk do komputera.

  • Przywrócić plik na komputerze z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton.

  • Zaznaczyć i usunąć plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton.

    Program Norton 360 Online przy następnym uruchomieniu tworzenia kopii zapasowej nie utworzy kopii zapasowej usuniętego pliku.

  • Otworzyć plik i sprawdzić jego zawartość przed przywróceniem pliku lub usunięciem go z dysku kopii zapasowej Norton.

  • Użyć polecenia Wyszukaj w menu Start lub opcji Pasek narzędzi wyszukiwania w celu znalezienia plików znajdujących się na dysku kopii zapasowej Norton.

Dysk kopii zapasowej Norton jest wyświetlany w Eksploratorze Windows tylko wówczas, gdy opcja Kopia zapasowa w oknie Ustawienia kopii zapasowej jest włączona.

Przeglądanie plików kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Usuwanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828934_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011