Przeglądanie plików kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Za pomocą funkcji Dysk kopii zapasowej Norton można przeglądać kopie zapasowe plików. Stan dysku kopii zapasowej Norton można wyświetlić po skonfigurowaniu kopii zapasowej.

Jeśli kopia zapasowa została utworzona na urządzeniu zewnętrznym, podłącz to urządzenie do komputera i włącz je. Można będzie wówczas przeglądać pliki na dysku kopii zapasowej Norton.

Aby przeglądać pliki kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

  1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

  2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź zestawu kopii zapasowej, w którym znajduje się kopia zapasowa plików.

Dysk kopii zapasowej Norton - informacje

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Usuwanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Przywracanie plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828933_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011