Przeglądanie plików kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Za pomocą funkcji Dysk kopii zapasowej Norton można przeglądać kopie zapasowe plików. Stan dysku kopii zapasowej Norton można wyświetlić po skonfigurowaniu kopii zapasowej.

Jeśli kopia zapasowa została utworzona na urządzeniu zewnętrznym, podłącz to urządzenie do komputera i włącz je. Można będzie wówczas przeglądać pliki na dysku kopii zapasowej Norton.

Aby przeglądać pliki kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

  1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

  2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź zestawu kopii zapasowej, w którym znajduje się kopia zapasowa plików.

Dysk kopii zapasowej Norton - informacje

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Usuwanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Przywracanie plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19828933_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011