Inne produkty

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

W celu przywrócenia pliku można go przeciągnąć na komputer z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton. Można także kliknąć plik, aby go otworzyć i sprawdzić jego zawartość przed przywróceniem pliku.

Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć do. Pliki można przywrócić z kopii zapasowej w ich oryginalnych lokalizacjach lub żądanych lokalizacjach.

Aby przywrócić plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

 1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

 2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do lokalizacji docelowej zestawu kopii zapasowej, w której znajduje się kopia zapasowa pliku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

   Pliki zostaną przywrócone w ich oryginalnej lokalizacji z zastąpieniem znajdujących się tam plików.

  • Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć do.

   Pliki można przywrócić w ich oryginalnej lokalizacji lub wybrać nową lokalizację.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dysk kopii zapasowej Norton - informacje

Przeglądanie plików kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Usuwanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Przywracanie plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828931_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011