Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

W celu przywrócenia pliku można go przeciągnąć na komputer z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton. Można także kliknąć plik, aby go otworzyć i sprawdzić jego zawartość przed przywróceniem pliku.

Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć do. Pliki można przywrócić z kopii zapasowej w ich oryginalnych lokalizacjach lub żądanych lokalizacjach.

Aby przywrócić plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

 1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

 2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do lokalizacji docelowej zestawu kopii zapasowej, w której znajduje się kopia zapasowa pliku.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

   Pliki zostaną przywrócone w ich oryginalnej lokalizacji z zastąpieniem znajdujących się tam plików.

  • Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć do.

   Pliki można przywrócić w ich oryginalnej lokalizacji lub wybrać nową lokalizację.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dysk kopii zapasowej Norton - informacje

Przeglądanie plików kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Usuwanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Przywracanie plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19828931_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011