Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

W celu przywrócenia pliku można go przeciągnąć na komputer z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton. Można także kliknąć plik, aby go otworzyć i sprawdzić jego zawartość przed przywróceniem pliku.

Aby przywrócić plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

  1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

  2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do lokalizacji docelowej zestawu kopii zapasowej, w której znajduje się kopia zapasowa pliku.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij prawy przycisk myszy, aby wybrać pliki do przywrócenia z dysku kopii zapasowej Norton, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

      Pliki zostaną przywrócone w ich oryginalnej lokalizacji z zastąpieniem znajdujących się tam plików.

    • Przeciągnij plik z zestawu kopii zapasowej do lokalizacji przywracania.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19828931_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010