Inne produkty

Usuwanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Można wybrać i usunąć plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton. Program Norton 360 Online przy następnym uruchomieniu tworzenia kopii zapasowej nie utworzy kopii zapasowej usuniętego pliku. Można także kliknąć plik, aby go otworzyć i sprawdzić jego zawartość przed przywróceniem pliku.

Aby usunąć plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

  1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

  2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do lokalizacji docelowej zestawu kopii zapasowej, w której znajduje się kopia zapasowa pliku.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

    • Zaznacz plik, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Dysk kopii zapasowej Norton - informacje

Przywracanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Przeglądanie plików kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Przywracanie plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828930_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011