Inne produkty

Usuwanie pliku z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Można wybrać i usunąć plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton. Program Norton 360 przy następnym uruchomieniu tworzenia kopii zapasowej nie utworzy kopii zapasowej usuniętego pliku. Można także kliknąć plik, aby go otworzyć i sprawdzić jego zawartość przed przywróceniem pliku.

Aby usunąć plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton:

  1. W Eksploratorze Windows kliknij pozycję Dysk kopii zapasowej Norton.

  2. Wybierz lokalizację docelową kopii zapasowej i przejdź do lokalizacji docelowej zestawu kopii zapasowej, w której znajduje się kopia zapasowa pliku.

  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij prawym przyciskiem myszy pliki, które chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

    • Zaznacz plik, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828930_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010