Inne produkty

Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej

Można utworzyć wiele zestawów kopii zapasowej o różnych konfiguracjach. Można na przykład utworzyć zestaw kopii zapasowej w celu zapisywania kopii zapasowej zdjęć na lokalnym dysku stałym. Można utworzyć inny zestaw kopii zapasowej, aby zapisywać kopie zapasowe filmów wideo na dyskach CD. Można także skonfigurować różne harmonogramy dla poszczególnych zestawów kopii zapasowej.

Podczas tworzenia nowego zestawu kopii zapasowej program Norton 360 Online stosuje domyślną konfigurację zestawu kopii zapasowej. Jeśli domyślna konfiguracja nie spełnia wymagań, można zmienić konfigurację.

Identyfikację zestawów kopii zapasowej umożliwia nazwa zestawu kopii zapasowej. Nazwa domyślna zestawu kopii zapasowej to DefaultSet. Zestaw kopii zapasowej można także zapisać pod nazwą domyślną. Po utworzeniu każdego nowego zestawu kopii zapasowej konieczne będzie jednak podanie nazwy zestawu kopii zapasowej. Nazwa zestawu kopii zapasowej może mieć długość co najwyżej 32 znaków alfanumerycznych. Można utworzyć nie więcej niż 10 zestawów kopii zapasowej.

Aby utworzyć nowy zestaw kopii zapasowej:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

  2. Na karcie Zestawienie, w obszarze Czynności dostępne dla użytkownika kliknij pozycję Utwórz nowy zestaw kopii zapasowej.

  3. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę zestawu kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Na karcie Co, w obszarze Typy plików wybierz żądaną kategorię plików.

  5. W oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828923_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011