Inne produkty

Modyfikowanie lub zmiana nazwy zestawu kopii zapasowej

Podczas tworzenia nowego zestawu kopii zapasowej program Norton 360 Online stosuje domyślną konfigurację zestawu kopii zapasowej. Jeśli domyślna konfiguracja nie spełnia wymagań, można zmienić konfigurację.

Zestaw kopii zapasowej można zmodyfikować w celu uwzględnienia albo wykluczenia plików lub kategorii plików, lub w celu wybrania innej lokalizacji docelowej kopii zapasowej plików. Harmonogram zestawu kopii zapasowej można zmienić. Można także zmienić nazwę zestawu kopii zapasowej, jeśli nazwa nie opisuje zestawu kopii zapasowej po zmodyfikowaniu konfiguracji.

Nazwa zestawu kopii zapasowej może mieć długość co najwyżej 32 znaków alfanumerycznych.

Aby zmodyfikować zestaw kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Z listy rozwijanej Nazwa zestawu kopii zapasowej na karcie Zestawienie wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz zmodyfikować.

 3. W obszarze Zestawienie zestawu kopii zapasowej sprawdź szczegóły zestawu kopii zapasowej, a następnie:

  • Aby uwzględnić pliki lub kategorie plików w zestawie kopii zapasowej albo wykluczyć jej z niego, kliknij kartę Co i zmień ustawienia.

  • Aby zmienić lokalizację docelową kopii zapasowej, kliknij kartę Gdzie i zmień ustawienia.

  • Aby zmienić harmonogram kopii zapasowej, kliknij kartę Kiedy i zmień ustawienia.

 4. W oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Aby zmienić nazwę zestawu kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawem kopii zapasowej.

 2. Z listy rozwijanej Nazwa zestawu kopii zapasowej na karcie Zestawienie wybierz zestaw kopii zapasowej, którego nazwę chcesz zmienić.

 3. W obszarze Czynności dostępne dla użytkownika kliknij pozycję Zmień nazwę zestawu kopii zapasowej.

 4. W wyświetlonym oknie zmień nazwę zestawu kopii zapasowej, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej

Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828922_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011