Inne produkty

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

Zestaw kopii zapasowej można usunąć, gdy stanie się zbędny. Nie można usunąć zestawu kopii zapasowej, jeśli dostępny jest jest tylko jeden zestaw kopii zapasowej. Można jednak utworzyć nowy zestaw kopii zapasowej, a następnie usunąć stary zestaw kopii zapasowej.

Po usunięciu zestawu kopii zapasowej zmieniają się również szczegóły kopii zapasowej plików uwzględnionych w tym zestawie kopii zapasowej. Na przykład nie są już wyświetlane nakładki ikon ani karta Kopia zapasowa w oknie właściwości pliku.

Aby usunąć zestaw kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Z listy rozwijanej Nazwa zestawu kopii zapasowej na karcie Zestawienie wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz usunąć.

 3. W obszarze Czynności dostępne dla użytkownika kliknij pozycję Usuń zestaw kopii zapasowej.

 4. W oknie Usuwanie zestawu kopii zapasowej zaznacz opcję Usuń zestaw kopii zapasowej.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Aby usunąć zestaw kopii zapasowej i pliki:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Z listy rozwijanej Nazwa zestawu kopii zapasowej na karcie Zestawienie wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz usunąć.

 3. W obszarze Czynności dostępne dla użytkownika kliknij pozycję Usuń zestaw kopii zapasowej.

 4. W oknie Usuwanie zestawu kopii zapasowej zaznacz opcję Usuń zestaw kopii zapasowej i pliki.

  W oknie Zarządzanie zestawem kopii zapasowej wyświetlony zostanie postęp usuwania plików z wybranego zestawu kopii zapasowej.

 5. W celu potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej

Modyfikowanie lub zmiana nazwy zestawu kopii zapasowej

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Usuwanie plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828921_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011