Inne produkty

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

Zestaw kopii zapasowej można usunąć, gdy stanie się zbędny. Nie można usunąć zestawu kopii zapasowej, jeśli dostępny jest jest tylko jeden zestaw kopii zapasowej. Można jednak utworzyć nowy zestaw kopii zapasowej, a następnie usunąć stary zestaw kopii zapasowej.

Po usunięciu zestawu kopii zapasowej zmieniają się również szczegóły kopii zapasowej plików uwzględnionych w tym zestawie kopii zapasowej. Na przykład nie są już wyświetlane nakładki ikon ani karta Kopia zapasowa w oknie właściwości pliku.

Aby usunąć zestaw kopii zapasowej:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

  2. Z listy rozwijanej Nazwa zestawu kopii zapasowej na karcie Zestawienie wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz usunąć.

  3. W obszarze Czynności dostępne dla użytkownika kliknij pozycję Usuń ten zestaw kopii zapasowej.

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828921_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010