Inne produkty

Usuwanie zestawu kopii zapasowej i plików z kopii zapasowej w chmurze

Zestaw kopii zapasowej można usunąć, gdy stanie się zbędny. Nie można usunąć zestawu kopii zapasowej, jeśli dostępny jest tylko jeden zestaw kopii zapasowej. Można jednak utworzyć nowy zestaw kopii zapasowej, a następnie usunąć stary zestaw kopii zapasowej.

Awaria w dostawie usług i lub konserwacja systemu mogą czasem nie pozwolić na usuwanie danych kopii zapasowej. W takich przypadkach spróbuj usunąć je po pewnym czasie. Aby zidentyfikować przerwę w świadczeniu usługi, wejdź na stronę Stan usługi Norton.

Po usunięciu zestawu kopii zapasowej zmieniają się również szczegóły kopii zapasowej plików uwzględnionych w tym zestawie kopii zapasowej. Na przykład nie są już wyświetlane nakładki ikon ani karta Kopia zapasowa w oknie właściwości pliku.

Usuwanie zestawu kopii zapasowej jest szczególnie przydatne, gdy konieczne jest zwolnienie miejsca w Bezpiecznym magazynie w chmurze.

Aby usunąć zestaw kopii zapasowej z kopii zapasowej w chmurze, należy skonfigurować dla opcji Informacje o kosztach sieciowych w oknie Ustawienia zapory ustawienie Bez ograniczenia.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Definiowanie korzystania z Internetu przez program Norton.

Samouczek: Jak usunąć zestaw kopii zapasowej oraz pliki, których kopia zapasowa została utworzona

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828921
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2021