Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Kopia zapasowa

Gdy opcja Kopia zapasowa jest włączona, program Norton 360 Online automatycznie tworzy kopie zapasowe plików w czasie bezczynności komputera. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba tymczasowego wyłączenia funkcji Kopia zapasowa, można to zrobić w programie.

Po wyłączeniu funkcji Kopia zapasowa stan funkcji Kopia zapasowa w oknie głównym programu Norton 360 Online zmienia się z Chroniony na Wyłączono. W stanie Wyłączono program Norton 360 Online wyłącza wszystkie automatyczne kopie zapasowe plików. Opcja Uruchom tworzenie kopii zapasowej teraz w oknie głównym programu umożliwia uruchomienie tworzenia kopii zapasowej plików ze wszystkich zestawów kopii zapasowej.

Funkcję Kopia zapasowa można wyłączyć lub włączyć w oknie Ustawienia, oknie Ustawienia kopii zapasowej lub oknie Szczegóły kopii zapasowej.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Kopia zapasowa w oknie Ustawienia :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, wyczyść opcję Kopia zapasowa.

  • Aby włączyć funkcję kopia zapasowa, zaznacz opcję Kopia zapasowa.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Kopia zapasowa w oknie Ustawienia kopii zapasowej :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć funkcję Kopia zapasowa, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Kopia zapasowa w oknie Szczegóły kopii zapasowej :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

 2. W oknie Szczegóły kopii zapasowej, w obszarze Czynności dostępne dla użytkownika wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, kliknij pozycję Wyłącz kopię zapasową.

  • Aby włączyć funkcję Kopia zapasowa, kliknij pozycję Włącz kopię zapasową.

Ustawienia kopii zapasowej - informacje

Tworzenie kopii zapasowych plików

Przywracanie plików

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828915_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011