Wyłączanie lub włączanie funkcji Kopia zapasowa

Gdy opcja Kopia zapasowa jest włączona, program Norton 360 Online automatycznie tworzy kopie zapasowe plików w czasie bezczynności komputera. Jeżeli jednak zajdzie potrzeba tymczasowego wyłączenia funkcji Kopia zapasowa, można to zrobić w programie.

Po wyłączeniu funkcji Kopia zapasowa stan funkcji Kopia zapasowa w oknie głównym programu Norton 360 Online zmienia się z Chroniony na Wyłączono. W stanie Wyłączono program Norton 360 Online wyłącza wszystkie automatyczne kopie zapasowe plików. Opcja Uruchom tworzenie kopii zapasowej teraz w oknie głównym programu umożliwia uruchomienie tworzenia kopii zapasowej plików ze wszystkich zestawów kopii zapasowej.

Funkcję Kopia zapasowa można wyłączyć lub włączyć w oknie Ustawienia, oknie Ustawienia kopii zapasowej lub oknie Szczegóły kopii zapasowej.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Kopia zapasowa w oknie Ustawienia :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, wyczyść opcję Kopia zapasowa.

  • Aby włączyć funkcję kopia zapasowa, zaznacz opcję Kopia zapasowa.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Kopia zapasowa w oknie Ustawienia kopii zapasowej :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia kopii zapasowej.

 3. W oknie Ustawienia kopii zapasowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć funkcję Kopia zapasowa, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Kopia zapasowa w oknie Szczegóły kopii zapasowej :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.

 2. W oknie Szczegóły kopii zapasowej, w obszarze Czynności dostępne dla użytkownika wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Kopia zapasowa, kliknij pozycję Wyłącz kopię zapasową.

  • Aby włączyć funkcję Kopia zapasowa, kliknij pozycję Włącz kopię zapasową.

Ustawienia kopii zapasowej - informacje

Tworzenie kopii zapasowych plików

Przywracanie plików

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19828915_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011