Inne produkty

Usuwanie plików, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone

Pliki, których kopia zapasowa została wcześniej utworzona, można usunąć z lokalizacji kopii zapasowej. Można także usunąć pliki, które nie są już potrzebne, a zajmują ograniczone miejsce w lokalizacji kopii zapasowej. Można też usunąć pliki, których kopia zapasowa została utworzona, jeśli zmieniona została kategoria plików w zestawie kopii zapasowej. Pliki, których kopia zapasowa została wcześniej utworzona, można usunąć przed uruchomieniem tworzenia kopii zapasowej.

Pliki, których kopie zapasowe zostały wcześniej utworzone, można usunąć z następujących lokalizacji:

 • Karta Zestawienie

 • Karta Gdzie

Po usunięciu plików kopii zapasowej zmieniają się również szczegóły plików należących do usuniętego zestawu kopii zapasowej. Na przykład nie są już wyświetlane nakładki ikon ani karta Kopia zapasowa w oknie właściwości pliku.

Nie można usunąć zestawu kopii zapasowej, jeśli dostępny jest jest tylko jeden zestaw kopii zapasowej.

Można także usunąć zaznaczenie kategorii kopii zapasowej, aby nie tworzyć już kopii zapasowej usuniętych plików.

Aby z karty Zestawienie usunąć pliki, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Z listy rozwijanej Nazwa zestawu kopii zapasowej na karcie Zestawienie wybierz zestaw kopii zapasowej, który chcesz usunąć.

 3. W obszarze Czynności dostępne dla użytkownika kliknij pozycję Usuń zestaw kopii zapasowej.

 4. W oknie Usuń zestaw kopii zapasowej wybierz jedną z poniższych opcji:

  Usuń zestaw kopii zapasowej

  Umożliwia usunięcie zestawu kopii zapasowej.

  Usuń zestaw kopii zapasowej i pliki

  Umożliwia usunięcie zestawu kopii zapasowej oraz dostępnych w nim plików.

 5. W celu potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Aby z karty Gdzie usunąć pliki, których kopie zapasowe były wcześniej tworzone:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Na karcie Gdzie kliknij pozycję Usuń zarchiwizowane pliki.

 3. W wyświetlonym oknie z listy rozwijanej wybierz zestaw kopii zapasowej, z którego chcesz usunąć wcześniej zarchiwizowane pliki.

  Okno to jest wyświetlane, gdy dostępny jest więcej niż jeden zestaw kopii zapasowej.

 4. Kliknij przycisk OK.

 5. W lewym okienku wyświetlonego okna wybierz kategorię plików zawierającą pliki.

  Można także wybrać kategorię Foldery, aby wybrać foldery do usunięcia.

 6. Zaznacz pliki które chcesz usunąć.

 7. Aby wyświetlić wybrane pliki, w lewym okienku kliknij pozycję Wybrane pliki.

 8. Kliknij pozycję Usuń wybrane.

 9. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

 10. Kliknij przycisk Zamknij.

Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Tworzenie kopii zapasowych plików

Przeglądanie plików kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Usuwanie zestawu kopii zapasowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828892_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011