Inne produkty

Usuwanie rozszerzenia pliku z kategorii kopii zapasowej

Każda kategoria plików kopii zapasowej zawiera listę rozszerzeń plików. Można jednak usunąć domyślne rozszerzenie pliku lub rozszerzenie pliku dodane do kategorii plików kopii zapasowej. Program Norton 360 Online zidentyfikuje pliki o rozszerzeniu pliku usuniętym przez użytkownika i przy następnym uruchomieniu tworzenia kopii zapasowej nie utworzy ich kopii zapasowej. Na przykład, użytkownik nie chce tworzyć kopii zapasowej dokumentów o rozszerzeniu pliku .rtf w kategorii Dokumenty pakietu Office. W takich przypadku można usunąć rozszerzenie .rtf z tej kategorii.

Aby usunąć rozszerzenie pliku z kategorii kopii zapasowej:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

  2. Na karcie Co, obok pozycji Typy plików zaznacz pozycję Edytuj typ pliku.

  3. W obszarze Typy plików, obok kategorii plików kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W wyświetlonym oknie wybierz rozszerzenie pliku, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Rozszerzenia plików funkcji Kopia zapasowa

Dodawanie lub edycja rozszerzenia pliku w kategorii plików kopii zapasowej

Przywracanie domyślnych rozszerzeń plików w kategorii kopii zapasowej

Modyfikowanie lub zmiana nazwy zestawu kopii zapasowej

Kategorie plików uwzględnianych w kopii zapasowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828879_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011