Inne produkty

Dodawanie lub edycja rozszerzenia pliku w kategorii plików kopii zapasowej

Każda kategoria plików kopii zapasowej zawiera listę rozszerzeń plików. Możliwe jest jednak dodanie rozszerzenia pliku do kategorii plików kopii zapasowej. Program Norton 360 Online identyfikuje pliki mające dodane przez użytkownika rozszerzenie pliku i tworzy ich kopię zapasową w tej kategorii plików. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową dokumentów o rozszerzeniu pliku .fm w kategorii Dokumenty pakietu Office, można dodać rozszerzenie pliku .fm do tej kategorii.

Można także edytować istniejące rozszerzenie pliku lub rozszerzenie pliku dodane przez użytkownika.

Nazwa rozszerzenia pliku może mieć długość co najwyżej 10 znaków.

Aby dodać rozszerzenie pliku do kategorii plików kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Na karcie Co, obok pozycji Typy plików zaznacz pozycję Edytuj typ pliku.

 3. W obszarze Typy plików, obok kategorii plików kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Dodaj nowe.

 5. Wpisz rozszerzenie pliku, które chcesz dodać.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować rozszerzenie pliku w kategorii plików kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Na karcie Co, obok pozycji Typy plików zaznacz pozycję Edytuj typ pliku.

 3. W obszarze Typy plików, obok kategorii plików kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W wyświetlonym oknie wybierz rozszerzenie pliku, które chcesz edytować, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 5. Edytuj rozszerzenie plików.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie rozszerzenia pliku z kategorii kopii zapasowej

Przywracanie domyślnych rozszerzeń plików w kategorii kopii zapasowej

Rozszerzenia plików funkcji Kopia zapasowa

Modyfikowanie lub zmiana nazwy zestawu kopii zapasowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828861_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011