Inne produkty

Rozszerzenia plików funkcji Kopia zapasowa

Rozszerzenie pliku to ciąg znaków dołączony do nazwy pliku, służący do identyfikowania formatu pliku. Program Norton 360 Online używa rozszerzenia pliku w celu tworzenia kopii zapasowych różnych kategorii plików znajdujących się na komputerze . Każda kategoria plików kopii zapasowej zawiera listę domyślnych rozszerzeń plików. Gdy użytkownik uruchomi tworzenie kopii zapasowej, program Norton 360 Online identyfikuje pliki na podstawie ich rozszerzeń i kategorii plików kopii zapasowej. Na przykład, aby utworzyć kopię zapasową dokumentów o rozszerzeniu pliku .fm w kategorii Dokumenty pakietu Office, można dodać rozszerzenie pliku .fm do tej kategorii.

Za pomocą opcji Edytuj typy plików na karcie Co okna Zarządzanie zestawami kopii zapasowej można dodać, edytować lub usunąć rozszerzenia plików w poszczególnych kategoriach funkcji Kopia zapasowa. Po zaznaczeniu opcji Edytuj typ pliku można edytować rozszerzenia plików w danej kategorii za pomocą opcji Konfiguruj, wyświetlanej obok każdej kategorii funkcji Kopia zapasowa.

Za pomocą opcji Edytuj typ pliku na karcie Co w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej można wykonać następujące czynności:

 • Wyświetlić rozszerzenia plików już znajdujące się na liście w kategorii plików kopii zapasowej.

  Można dzięki tej opcji upewnić się, że lista zawiera rozszerzenia plików, których kopię zapasową chce utworzyć użytkownik.

 • Można dodać rozszerzenie pliku do listy lub edytować rozszerzenie plików znajdujące się na liście.

  Można dzięki tej opcji upewnić się, że przy następnym uruchomieniu tworzenia kopii zapasowej program Norton 360 Online utworzy kopię zapasową plików mających dodane przez użytkownika rozszerzenia.

 • Można usunąć rozszerzenie pliku z istniejącej listy lub rozszerzenie plików dodane do listy przez użytkownika.

  Można dzięki tej opcji upewnić się, że program Norton 360 Online nie utworzy następnym razem kopii zapasowej plików, których użytkownik nie chce uwzględnić w kopii zapasowej.

 • Można także przywrócić domyślną listę rozszerzeń kategorii plików.

  Można dzięki tej opcji cofnąć zmiany dokonane w kategorii plików kopii zapasowej.

Rozszerzenia plików są niezależne od zestawu kopii zapasowej. Zmiana rozszerzenia pliku w kategorii plików kopii zapasowej jest stosowana do wszystkich zestawów kopii zapasowej.

Dodawanie lub edycja rozszerzenia pliku w kategorii plików kopii zapasowej

Usuwanie rozszerzenia pliku z kategorii kopii zapasowej

Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19828851_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011