Raport diagnostyczny

Raport diagnostyczny przedstawia informacje takie jak profil sprzętowy, system operacyjny i punkty przywracania systemu. Można również sprawdzić wykorzystanie zasobów, programy z grupy Autostart, zainstalowane programy, stan połączenia sieciowego i stan programu Norton 360 Online. Gdy program Norton 360 Online przeskanuje komputer i zbierze dane, raport diagnostyczny przedstawi stan systemu, wykryte problemy i ich rozwiązania. Raportu tego można użyć w celu rozwiązania problemów.

W oknie Raport diagnostyczny wyświetlane są następujące szczegóły:

Stan programu Norton 360 Online

Umożliwia sprawdzenie szczegółów wersji produktu oraz stanu działania funkcji Zabezpieczenia komputera, Ochrona tożsamości, Kopia zapasowa i Optymalizacja komputera.

Umożliwia również sprawdzenie szczegółów funkcji skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typy spyware, aktualizacji systemu ochrony i kopii zapasowej.

System operacyjny

Umożliwia sprawdzenie szczegółów używanego systemu operacyjnego, daty instalacji, kodu kraju, wersji językowej systemu operacyjnego i strony kodowej ANSI.

Można również sprawdzić ustawienia regionalne, wersję programu Internet Explorer, usługę Windows Update, najnowszą poprawkę systemu Windows i język użytkownika systemu operacyjnego.

Wykorzystanie zasobów

Umożliwia sprawdzenie ilości miejsca zajętego w pliku stronicowania, pamięci fizycznej i na dyskach.

Wyświetlane są również szczegóły wolnego miejsca w pliku stronicowania, wolnej pamięci fizycznej, typu dysku, identyfikatora dysku i wolnego miejsca na dysku.

Programy grupy Autostart

Umożliwia sprawdzenie szczegółów programów z grupy Autostart.

Szczegóły programów można sprawdzić w oknie Menedżer uruchamiania.

Zainstalowane programy

Umożliwia wyświetlenie programów zainstalowanych na komputerze.

Profil sprzętowy

Umożliwia sprawdzenie szczegółów urządzeń sprzętowych i składników systemu, takich jak model i producent płyty głównej.

Niedziałające urządzenia sprzętowe

Umożliwia sprawdzenie szczegółów urządzeń sprzętowych aktualnie niedziałających na komputerze.

Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy na komputerze znajdują się niedziałające urządzenia sprzętowe.

Sprawdzanie łączności sieciowej

Umożliwia sprawdzenie stanu połączenia sieciowego systemu, stanu konfiguracji sieciowej i połączenia internetowego.

Punkty przywracania systemu

Umożliwia wyświetlenie utworzonych punktów przywracania systemu.

Aktualnie uruchomione procesy

Umożliwia wyświetlenie listy procesów uruchomionych na komputerze w chwili wybrania tej opcji.

Jeśli program Norton 360 Online znajdzie problemy na komputerze, można użyć opcji Napraw teraz w celu wyeliminowania problemów.

Więcej informacji o raporcie diagnostycznym można uzyskać za pomocą następujących opcji:

Wyświetl w przeglądarce w celu wydrukowania i zapisania

Umożliwia wydrukowanie, zapisanie lub wysłanie raportu pocztą e-mail.

Podsumuj wszystkie

Umożliwia wyświetlenie zestawienia problemów, zaleceń i działań, które należy podjąć w celu zdiagnozowania poszczególnych problemów.

Pokaż wszystko

Umożliwia wyświetlenie szczegółów każdej funkcji.

Ukryj szczegóły/Pokaż szczegóły

Umożliwia ukrycie lub wyświetlenie szczegółów wybranej funkcji.

Raport wygenerowano

Przedstawia datę i godzinę wygenerowania raportu.

Generowanie raportu diagnostycznego

Optymalizacja komputera - informacje

Uruchamianie czyszczenia rejestru

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19816223_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2011