Inne produkty

Raport diagnostyczny

Raport diagnostyczny przedstawia informacje takie jak profil sprzętowy, system operacyjny i punkty przywracania systemu. Można również sprawdzić wykorzystanie zasobów, programy z grupy Autostart, zainstalowane programy, stan połączenia sieciowego i stan programu Norton 360. Gdy program Norton 360 przeskanuje komputer i zbierze dane, raport diagnostyczny przedstawi stan systemu, wykryte problemy i ich rozwiązania. Raportu tego można użyć w celu rozwiązania problemów.

W oknie Raport diagnostyczny wyświetlane są następujące szczegóły:

Stan programu Norton 360

Umożliwia sprawdzenie szczegółów wersji produktu oraz stanu działania funkcji Zabezpieczenia komputera, Ochrona tożsamości, Kopia zapasowa i Optymalizacja komputera.

Umożliwia również sprawdzenie szczegółów funkcji skanowania w poszukiwaniu wirusów i programów typy spyware, aktualizacji systemu ochrony i kopii zapasowej.

System operacyjny

Umożliwia sprawdzenie szczegółów używanego systemu operacyjnego, daty instalacji, kodu kraju, wersji językowej systemu operacyjnego i strony kodowej ANSI.

Można również sprawdzić ustawienia regionalne, wersję programu Internet Explorer, usługę Windows Update, najnowszą poprawkę systemu Windows i język użytkownika systemu operacyjnego.

Wykorzystanie zasobów

Umożliwia sprawdzenie ilości miejsca zajętego w pliku stronicowania, pamięci fizycznej i na dyskach.

Wyświetlane są również szczegóły wolnego miejsca w pliku stronicowania, wolnej pamięci fizycznej, typu dysku, identyfikatora dysku i wolnego miejsca na dysku.

Programy grupy Autostart

Umożliwia sprawdzenie szczegółów programów z grupy Autostart.

Szczegóły programów można sprawdzić w oknie Menedżer uruchamiania.

Zainstalowane programy

Umożliwia wyświetlenie programów zainstalowanych na komputerze.

Profil sprzętowy

Umożliwia sprawdzenie szczegółów urządzeń sprzętowych i składników systemu, takich jak model i producent płyty głównej.

Niedziałające urządzenia sprzętowe

Umożliwia sprawdzenie szczegółów urządzeń sprzętowych aktualnie niedziałających na komputerze.

Ta opcja jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy na komputerze znajdują się niedziałające urządzenia sprzętowe.

Sprawdzanie łączności sieciowej

Umożliwia sprawdzenie stanu połączenia sieciowego systemu, stanu konfiguracji sieciowej i połączenia internetowego.

Punkty przywracania systemu

Umożliwia wyświetlenie utworzonych punktów przywracania systemu.

Aktualnie uruchomione procesy

Umożliwia wyświetlenie listy procesów uruchomionych na komputerze w chwili wybrania tej opcji.

Więcej informacji o raporcie diagnostycznym można uzyskać za pomocą następujących opcji:

Wyświetl w przeglądarce w celu wydrukowania i zapisania

Umożliwia wydrukowanie, zapisanie lub wysłanie raportu pocztą e-mail.

Podsumuj wszystkie

Umożliwia wyświetlenie zestawienia problemów, zaleceń i działań, które należy podjąć w celu zdiagnozowania poszczególnych problemów.

Pokaż wszystko

Umożliwia wyświetlenie szczegółów każdej funkcji.

Ukryj szczegóły/Pokaż szczegóły

Umożliwia ukrycie lub wyświetlenie szczegółów wybranej funkcji.

Raport wygenerowano

Przedstawia datę i godzinę wygenerowania raportu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19816223_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2010