Inne produkty

Czyszczenie programu Firefox

Podczas przeglądania strony internetowej przeglądarka pobiera tekst i grafikę, które składają się na zawartość tej strony. Po zakończeniu wyświetlania strony przeglądarka może pozostawiać pobraną treść na komputerze. Pobieranie treści przyśpiesza wyświetlanie stron internetowych przy ponownych odwiedzinach. Z upływem czasu gromadzonych jest coraz więcej plików przeglądarki. Historia przeglądania i zakładki również zajmują miejsce na dysku.

Program Norton 360 Online automatycznie oczyszcza dysk z tymczasowo pobranych plików, plików tymczasowych oraz innych zbędnych plików utworzonych podczas przeglądania Internetu przy użyciu programu Internet Explorer. W przypadku przeglądarki internetowej Firefox należy włączyć te opcję, aby usuwać pliki tymczasowe.

Opcja Czyszczenie programu Firefox jest dostępna tylko na komputerach z zainstalowanym programem Firefox.

W obszarze Czyszczenie programu Firefox dostępne są następujące opcje:

Czyszczenie plików tymczasowych programu Firefox

Umożliwia usunięcie plików tymczasowych nagromadzonych podczas przeglądania stron internetowych za pomocą przeglądarki internetowej Firefox.

Domyślnie opcja ta jest włączona.

Czyszczenie historii programu Firefox

Umożliwia usunięcie historii i zakładek nagromadzonych podczas przeglądania stron internetowych za pomocą przeglądarki internetowej Firefox.

Domyślnie opcja ta jest wyłączona.

Uruchamianie skanowania w celu usunięcia zbędnych elementów z dysku

Czyszczenie zbędnych elementów na dysku - informacje

Optymalizacja komputera - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19816135_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2011