Inne produkty

Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat elementów wybranych w różnych widokach okna Historia zabezpieczeń. W oknie tym można również przeprowadzić dowolne działanie dostępne w przypadku wybranego elementu, takie jak zaufanie lub ograniczenie sieci.

Program Norton 360 Online przedstawia szczegóły zaawansowane dotyczące elementów wybranych przez użytkownika na liście rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń w następujących kategoriach:

 • Zestawienie alertu

  W okienku Zestawienie alertu wyświetlane są następujące informacje na temat elementu:

  Dotkliwość

  Przedstawia poziom zagrożenia wybranego elementu.

  Możliwe są różne poziomy zagrożeń bezpieczeństwa - Wysoki, Średni i Niski oraz Informacje.

  Operacje

  Wyświetla operacje przeprowadzone przez program Norton 360 Online.

  Data i godzina

  Przedstawia datę i godzinę operacji.

  Stan

  Przedstawia stan działania podjętego wobec elementu.

  Zalecane działanie

  Wyświetla działania, których wykonanie może być konieczne.

 • Szczegóły zaawansowane

  W okienku Szczegóły zaawansowane wyświetlane są szczegółowe informacje o elemencie. Są to szczegóły takie jak poziom zagrożenia, kategoria zagrożenia, data wysyłki, opis zagrożenia i działania zalecane w przypadku różnych elementów w oknie Historia zabezpieczeń.

 • Działania

  Opcje w okienku Działania różnią się w zależności od opcji wybranych z listy rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń. Do wyboru są następujące opcje:

  Zaufaj

  Umożliwia zezwolenie wszystkim komputerom w wybranej sieci na komunikowanie się z komputerem użytkownika.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Ogranicz

  Blokuje dostęp do lub z wybranego komputera lub wszystkich niezaklasyfikowanych komputerów z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Usuń zaufanie

  Usuwa stan zaufania przypisany wybranemu komputerowi lub wszystkim niezaklasyfikowanym komputerom z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Usuń ograniczenie

  Usuwa stan ograniczenia przypisany wybranemu komputerowi lub wszystkim niezaklasyfikowanym komputerom z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Zezwalaj

  Zezwala wybranemu programowi na dostęp do Internetu.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - operacje.

  Wyświetl regułę

  To działanie powoduje wyświetlenie reguły zapory używanej do kontrolowania wykonywanych przez wybrany program prób dostępu do Internetu w oknie Kontrola programów programu Norton 360 Online.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - operacje.

  Przestań powiadamiać

  Powoduje, że program Norton 360 Online przestaje powiadamiać o zablokowaniu wybranej sygnatury ataku.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapobieganie włamaniom.

  Powiadamiaj

  Powoduje, że program Norton 360 Online powiadamia o zablokowaniu wybranej sygnatury ataku.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapobieganie włamaniom.

 • Zarządzanie ryzykiem

  W okienku Zarządzanie ryzykiem wyświetlane są łącza do ogólnych informacji związanych z wybranym elementem. W przypadku niektórych elementów w oknie Historia zabezpieczeń widok ten umożliwia dostęp do odpowiedniego okienka ustawień w oknie programu Norton 360 Online.

Historia zabezpieczeń - informacje

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane - informacje

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19803667_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011