Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat elementów wybranych w różnych widokach okna Historia zabezpieczeń. W oknie tym można również przeprowadzić dowolne działanie dostępne w przypadku wybranego elementu, takie jak zaufanie lub ograniczenie sieci.

Program Norton 360 przedstawia szczegóły zaawansowane dotyczące elementów wybranych przez użytkownika na liście rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń w następujących kategoriach:

 • Zestawienie alertu

  W okienku Zestawienie alertu wyświetlane są następujące informacje na temat elementu:

  Dotkliwość

  Przedstawia poziom zagrożenia wybranego elementu

  Możliwe są różne poziomy zagrożeń bezpieczeństwa - Wysoki, Średni i Niski oraz Informacje.

  Operacje

  Przedstawia operacje, wskutek których funkcja Historia zabezpieczeń zidentyfikowała element jako zagrożenie bezpieczeństwa

  Data i godzina

  Przedstawia datę i godzinę operacji

  Stan

  Przedstawia stan działania podjętego wobec elementu

  Zalecane działanie

  Przedstawia działania, które użytkownik powinien podjąć w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa

 • Szczegóły zaawansowane

  W okienku Szczegóły zaawansowane wyświetlane są szczegółowe informacje o elemencie. Są to szczegóły takie jak poziom zagrożenia, kategoria zagrożenia, data wysyłki, opis zagrożenia i działania zalecane w przypadku różnych elementów w oknie Historia zabezpieczeń.

 • Działania

  Opcje w okienku Działania różnią się w zależności od opcji wybranych z listy rozwijanej Pokaż w oknie Historia zabezpieczeń. Do wyboru są następujące opcje:

  Zaufaj

  Umożliwia zezwolenie wszystkim komputerom w wybranej sieci na komunikowanie się z komputerem użytkownika.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Ogranicz

  Blokuje dostęp do lub z wybranego komputera lub wszystkich niezaklasyfikowanych komputerów z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Usuń zaufanie

  Usuwa stan zaufania przypisany wybranemu komputerowi lub wszystkim niezaklasyfikowanym komputerom z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Usuń ograniczenie

  Usuwa stan ograniczenia przypisany wybranemu komputerowi lub wszystkim niezaklasyfikowanym komputerom z wybranej sieci.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapora - Sieć i połączenia.

  Przestań powiadamiać

  Powoduje, że program Norton 360 przestaje powiadamiać o zablokowaniu wybranej sygnatury ataku.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapobieganie włamaniom.

  Powiadamiaj

  Powoduje, że program Norton 360 powiadamia o zablokowaniu wybranej sygnatury ataku.

  Opcja ta jest dostępna w widoku Zapobieganie włamaniom.

 • Zarządzanie ryzykiem

  W okienku Zarządzanie ryzykiem wyświetlane są łącza do ogólnych informacji związanych z wybranym elementem. W przypadku niektórych elementów w oknie Historia zabezpieczeń widok ten umożliwia dostęp do odpowiedniego okienka ustawień w oknie programu Norton 360.

„Historia zabezpieczeń - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19803667_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2010