Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Sejf tożsamości

Funkcja Sejf tożsamości ułatwia zarządzanie tożsamością i zapewnia dodatkowe zabezpieczenia transakcji online. Zarządzanie osobistymi informacjami, takimi jak adresy, data urodzenia i dane kart kredytowych, umożliwiają różne funkcje sejfu tożsamości. Dane logowania, karty i uwagi zwiększają bezpieczeństwo przechowywania i używania informacji osobistych.

Funkcję Sejf tożsamości można wyłączyć lub włączyć w obszarze Skróty w oknie Ustawienia lub w oknie Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości.

Po włączeniu funkcji Sejf tożsamości należy zalogować się do sejfu tożsamości, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji.

Ab wyłączyć lub włączyć funkcję Sejf tożsamości w obszarze Skróty:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Skróty wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyłączyć funkcję Sejf tożsamości, usuń zaznaczenie pozycji Sejf tożsamości.

  • Aby włączyć funkcję Sejf tożsamości, zaznacz pozycję Sejf tożsamości.

Aby wyłączyć funkcję Sejf tożsamości w oknie Ustawienia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W oknie ustawień funkcji Ochrona tożsamości, w wierszu Sejf tożsamości przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby włączyć funkcję Sejf tożsamości w oknie Ustawienia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W oknie ustawień funkcji Ochrona tożsamości, w wierszu Sejf tożsamości przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 3. Kliknij przycisk Zastosuj.

Sejf tożsamości - informacje

Logowanie do sejfu tożsamości i wylogowywanie

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19802707_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011