Inne produkty

Monitorowanie kontroli obiektów COM

Monitorowanie kontroli obiektów COM uniemożliwia destrukcyjnym programom manipulowanie sposobem działania aplikacji poprzez tworzenie wystąpień kontrolowanych obiektów COM.

Składniki COM zawierają definicje używanych przez nie obiektów COM. Definicje te są zwane klasami. Gdy w programie tworzony jest obiekt COM, tworzone jest wystąpienie klasy zawartej w składniku COM. Każdy może zmodyfikować program, tworząc wystąpienia obiektów COM. W niektórych przypadkach cele modyfikacji programu mogą być destrukcyjne. Gdy funkcja Kontrola obiektów COM jest włączona, każda próba utworzenia wystąpień obiektów COM przez destrukcyjny program powoduje wygenerowanie alertu. Można wówczas zezwolić na to lub zablokować takie programy. Programy, na których uruchamianie zezwala użytkownik, są automatycznie wyświetlane na liście w oknie dialogowym Monitorowanie kontroli obiektów COM.

Aby sprawdzić szczegóły programu, należy kliknąć jego wpis w oknie dialogowym.

Poniższa tabela przedstawia wpisy szczegółów programu:

Pełna ścieżka

Lokalizacja programu

Opis

Krótki opis programu

Wersja

Wersja programu

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy, uwierzytelniający program

Nazwa firmy

Nazwa firmy, do której należy program

Opcja Usuń umożliwia usunięcie wybranego programu z listy, a opcja Usuń wszystko umożliwia usunięcie wszystkich programów z listy.

„Ustawienia zaawansowane - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19794932_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2010