Wyłączanie lub włączanie elementów z grupy Autostart

Przy każdym uruchomieniu komputera wraz z systemem automatycznie uruchamiane są różne programy. Są to tak zwane elementy grupy Autostart. Elementy grupy Autostart wydłużają czas uruchamiania komputera.

Menedżer uruchamiania ułatwia zarządzanie elementami z grupy Autostart systemu komputera. Aby program nie był automatycznie uruchamiany po włączeniu komputera, można wyłączyć program w oknie Menedżer uruchamiania. Można także wybrać element, który ma być uruchamiany z opóźnieniem.

Aby wyłączyć elementy z grupy Autostart:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Optymalizacja komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Menedżer uruchamiania.

  2. W kolumnie Wł./Wył. usuń zaznaczenie programu, który ma nie być automatycznie uruchamiany po włączeniu komputera.

  3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

  4. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć elementy z grupy Autostart:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Optymalizacja komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom funkcję Menedżer uruchamiania.

  2. W kolumnie Wł./Wył. zaznacz program, który ma być automatycznie uruchamiany po włączeniu komputera.

  3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

  4. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19793835_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/09/2010