Inne produkty

Monitorowanie stanu produktu

Okno Monitorowanie stanu produktu umożliwia monitorowanie lub ignorowanie stanu funkcji Ochrona antywirusowa, Zapora, Ochrona tożsamości i Różne. Informuje o stanie zabezpieczeń połączenia internetowego komputera przed niepożądaną komunikacją. Ponadto monitoruje komputer pod względem obecności wszelkich wirusów, programów typu spyware lub innych zagrożeń i monitoruje różne funkcje, takie jak Kopia zapasowa.

Można na przykład zaznaczyć, czyli monitorować, opcję Inteligentna zapora w oknie Monitorowanie stanu produktu, a następnie wyłączyć funkcję Inteligentna zapora. W takim przypadku stan zabezpieczeń programu Norton 360 Online zmieni się na Zagrożony. Jeśli jednak funkcja Inteligentna zapora jest niezaznaczona, czyli ignorowana, stan zabezpieczeń programu Norton 360 Online pozostanie niezmieniony po wyłączeniu funkcji Inteligentna zapora.

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia opcji powoduje odpowiednio monitorowanie lub ignorowanie stanu funkcji produktu.

W oknie Monitorowanie stanu produktu dostępne są następujące opcje:

Ochrona antywirusowa

Funkcja Ochrona przed wirusami chroni komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogą powodować ujawnienie informacji osobistych i naruszenie prywatności użytkownika.

Okno Monitorowanie stanu produktu umożliwia monitorowanie lub ignorowanie następujących opcji:

  • Automatyczna ochrona

  • Zaawansowana funkcja ochrony SONAR

  • Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware

  • Skanowanie poczty przychodzącej

  • Skanowanie poczty wychodzącej

  • Ochrona przed programami typu spyware

Zapora

Zapora sprawdza połączenie internetowe w celu ochrony komputera przed niepożądanymi działaniami komunikacyjnymi i włamaniami z Internetu.

Okno Monitorowanie stanu produktu umożliwia monitorowanie lub ignorowanie następujących opcji:

  • Inteligentna zapora

  • Zapobieganie włamaniom

  • Ochrona przeglądarki

Ochrona tożsamości

Opcja Bezpieczne przeglądanie Internetu w obszarze Ochrona tożsamości umożliwia monitorowanie lub ignorowanie funkcji Bezpieczne przeglądanie Internetu.

Opcja Bezpieczne przeglądanie Internetu włącza funkcje Ochrona przed wyłudzeniem danych oraz Norton Safe Web programu Norton 360 Online. Funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych analizuje poziom bezpieczeństwa odwiedzanych przez użytkownika witryn internetowych. Funkcja Norton Safe Web zapewnia bezpieczne środowisko w wyszukiwarce internetowej, wyświetlając ikony klasyfikacji witryn obok każdego wyniku wyszukiwania.

W razie usunięcia zaznaczenia tej opcji program Norton 360 Online nie zmienia stanu zabezpieczeń funkcji Ochrona tożsamości, nawet jeśli funkcja Bezpieczne przeglądanie Internetu jest wyłączona.

Różne

Opcja Kopia zapasowa w obszarze Różne umożliwia monitorowanie lub ignorowanie funkcji Kopia zapasowa programu Norton 360 Online.

Funkcja Kopia zapasowa umożliwia tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i folderów w określonej przez użytkownika lokalizacji i według określonego przez użytkownika harmonogramu. W razie usunięcia zaznaczenia lub ignorowania tej opcji program Norton 360 Online nie zmienia stanu zabezpieczeń funkcji Kopia zapasowa, nawet jeśli funkcja Kopia zapasowa nie jest skonfigurowana.

Ustawienia ochrony antywirusowej - informacje

Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości - informacje

Ustawienia zapory - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19750248_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/07/2011