Inne produkty

Adresy

Funkcję Norton AntiSpam można włączyć lub wyłączyć na karcie Adresy. Po włączeniu funkcji Norton AntiSpam można skonfigurować Wykluczenia książki adresowej, listę dozwolonych, listę blokowanych oraz opcje funkcji Kwerenda internetowa.

Wyłączenie funkcji Norton AntiSpam zwiększa ryzyko odbierania niepożądanych wiadomości e-mail. Funkcja Norton AntiSpam powinna być zawsze włączona. Chroni ona program pocztowy przed niepożądanymi treściami sieciowymi.

Na karcie Adresy dostępne są następujące opcje, umożliwiające skonfigurowanie funkcji Norton AntiSpam:

Adresy

Opcja

Opis

Porada

Wykluczenia książki adresowej

Umożliwia wykluczenie adresów e-mail, które nie powinny zostać automatycznie dodane z książki adresowej do listy dozwolonych

Należy wykluczyć adresy e-mail, które nie powinny zostać automatycznie dodane z książki adresowej do listy dozwolonych lub listy blokowanych

Funkcji Wykluczenia książki adresowej należy użyć przed zaimportowaniem książki adresowej. Do listy wykluczeń należy dodać wszystkie adresy e-mail, które nie powinny zostać zaimportowane na listę dozwolonych z książki adresowej obsługiwanego programu pocztowego.

Lista dozwolonych

Umożliwia dodanie żądanych adresów i domen (takich jak @symantec.pl), z których użytkownik chce otrzymywać wiadomości e-mail

Wszystkie znane użytkownikowi adresy e-mail i domeny należy dodać do listy dozwolonych. Opcja ta zapobiega utracie ważnych wiadomości e-mail od znanych użytkownikowi osób.

Lista zablokowanych

Umożliwia dodanie żądanych adresów i domen, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail

Funkcja Norton AntiSpam oznacza wszystkie wiadomości e-mail z tych adresów lub domen jako spam.

Nieznane adresy e-mail i domeny należy dodawać do listy blokowanych, aby nie otrzymywać niepożądanych wiadomości e-mail z tych adresów lub domen.

Opinia

Umożliwia wysłanie informacji zwrotnych dotyczących nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec

Można wybrać dowolną z następujących trzech opcji:

  • Wł.

    Powoduje automatyczne wysyłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec, gdy użytkownik zaklasyfikuje wiadomość jako spam lub prawidłową.

  • Zapytaj

    Powoduje wyświetlenie monitu, zanim funkcja Norton AntiSpam wyśle nieprawidłowo zaklasyfikowaną wiadomość e-mail do firmy Symantec, gdy użytkownik zaklasyfikuje wiadomość jako spam lub prawidłową.

  • Wył.

    Powoduje niewysyłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanych wiadomości e-mail do firmy Symantec.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Outlook lub Outlook Express.

Opcja Opinia umożliwia wysłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec w celu analizy.

Kwerenda internetowa

Umożliwia sprawdzenie internetowych serwerów firmy Symantec w celu odfiltrowania spamu, który filtry lokalne klasyfikują jako prawidłowe wiadomości e-mail

Filtru Kwerenda internetowa należy używać w celu skutecznej klasyfikacji spamu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19732388_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2010