Inne produkty

Ustawienia kopii zapasowej - informacje

Ustawienia kopii zapasowej w programie Norton 360 umożliwiają skonfigurowanie kopii zapasowej systemu.

Funkcja Kopia zapasowa programu Norton 360 umożliwia wykonywanie następujących zadań:

 • Wybranie plików, których kopia zapasowa ma zostać utworzona.

 • Wybranie lokalizacji przechowywania kopii zapasowych plików.

 • Przypisanie harmonogramu uruchamiania tworzenia kopii zapasowej.

Ponadto ustawienia kopii zapasowej w programie Norton 360 umożliwiają prosty dostęp do stanu kopii zapasowej określonego pliku bez otwierania produktu. Okno Ustawienia kopii zapasowej zawiera opcję umożliwiającą wyłączenie lub włączenie funkcji Kopia zapasowa.

W obszarze Kopia zapasowa dostępne są następujące opcje:

Zarządzaj kopią zapasową

Umożliwia skonfigurowanie elementów uwzględnianych w kopii zapasowej, jej lokalizacji i terminów tworzenia.

Za pomocą opcji Konfiguruj można określić źródło, lokalizację docelową i harmonogram kopii zapasowej.

Nakładki stanu kopii zapasowej

Umożliwia sprawdzanie stanu kopii zapasowej pliku poprzez dodanie nakładki stanu do ikony pliku.

Wyświetlane są następujące nakładki stanu:

 • Zielona ikona ze znacznikiem wyboru

  Wskazuje, że kopia zapasowa pliku została utworzona.

  W przypadku zmodyfikowania pliku ikona ta zmienia się na niebieską ikonę ze strzałkami.

 • Niebieska ikona ze strzałkami

  Wskazuje, że kopia zapasowa pliku nie została utworzona.

  Ikona ta zmienia kolor na zielony, gdy program Norton 360 automatycznie utworzy kopię zapasową pliku w czasie bezczynności.

 • Szara ikona ze znakiem kreski ułamkowej

  Wskazuje, że kopia zapasowa pliku została wykluczona z kopii zapasowej.

  Program Norton 360 wyświetla stan kopii zapasowej pliku jako wyłączony, jeśli użytkownik wykluczy plik z dowolnego zestawu kopii zapasowej.

Dysk kopii zapasowej Norton

Umożliwia wyświetlenie w Eksploratorze Windows listy lokalizacji docelowych kopii zapasowej zawierających kopie zapasowe plików.

Można również dodać plik do zestawu kopii zapasowej albo usunąć plik z zestawu kopii zapasowej. Ponadto można przywrócić plik z zestawu kopii zapasowej na dysku kopii zapasowej Norton do wybranej lokalizacji.

Menu podręczne

Umożliwia dodanie pliku lub folderu do zestawu kopii zapasowej lub wykluczenie pliku lub folderu z zestawu kopii zapasowej za pomocą menu skrótów wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Opcja ta jest dostępna po skonfigurowaniu kopii zapasowej w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej. Wyświetla listę wszystkich dostępnych zestawów kopii zapasowej w celu ułatwienia tworzenia kopii zapasowych.

Strona właściwości

Umożliwia sprawdzenie stanu kopii zapasowej każdego zestawu kopii zapasowej na karcie Kopia zapasowa strony Właściwości pliku uwzględnionego w kopii zapasowej.

Wyświetla listę wszystkich dostępnych zestawów kopii zapasowej wraz z datą i godziną ostatniego utworzenia kopii zapasowej. Wyświetla również odpowiednią nakładkę ikony, wskazującą czy plik jest uwzględniony w określonym zestawie kopii zapasowej, czy też jest z niego wykluczony.

Zarezerwowane wolne miejsce na dysku podczas tworzenia kopii zapasowej online (w MB)

Umożliwia określenie rezerwowanej ilości miejsca na dysku lokalnym.

Podczas tworzenia kopii zapasowej online program Norton 360 tworzy na dysku lokalnym plik tymczasowy w celu transferu plików. Czasami plik staje się duży i zajmuje dużą ilość wolnego miejsca dostępnego na dysku lokalnym.

Po osiągnięciu określonego limitu dostępnego wolnego miejsca na komputerze program Norton 360 powiadamia użytkownika i nie przeprowadza tworzenia kopii zapasowej online. W celu utworzenia kopii zapasowej online należy najpierw zwolnić miejsce na dysku. Program Norton 360 rezerwuje domyślnie 2048 MB (2 GB) miejsca na dysku lokalnym.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19650995_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/10/2010