Generowanie raportu diagnostycznego

Raport diagnostyczny programu Norton 360 umożliwia zebranie informacji o komputerze użytkownika, takich jak informacje o systemie operacyjnym, programach i sprzęcie. Raportu tego można użyć w celu znalezienia i rozwiązania problemów.

Raport diagnostyczny programu Norton 360 to generowany w czasie rzeczywistym raport z sygnaturą czasową. Program Norton 360 nie generuje tego raportu automatycznie. Należy użyć opcji Uruchom raport diagnostyczny i ręcznie wygenerować raport.

W razie potrzeby raport można zapisać, wysłać w wiadomości e-mail lub wydrukować.

Aby wygenerować raport diagnostyczny:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Optymalizacja komputera, a następnie kliknij pozycję Wygeneruj raport diagnostyczny.

  2. Po ukończeniu operacji wyświetl szczegóły w oknie Raport diagnostyczny, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v19648659_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/09/2010