Inne produkty

Wyłączanie i włączanie funkcji Ochrona przeglądarki

Można wybrać, czy program Norton 360 ma chronić przeglądarkę, zezwalając mu na blokowanie nieznanym programom dostępu do komputera.

Domyślnie opcja Ochrona przeglądarki jest włączona. W takim przypadku program Norton 360 prewencyjnie blokuje nowe lub nieznane destrukcyjne programy, zanim zaatakują komputer. Chroniąc przeglądarkę internetową, program Norton 360 chroni poufne dane użytkownika i uniemożliwia atakującym zdalne sterowanie systemem użytkownika. Funkcja ta wyszukuje luki w zabezpieczeniach programów Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 i Firefox.

Ustawienie Ochrona przeglądarki powinno być zawsze włączone w celu ochrony przeglądarki internetowej przed atakami destrukcyjnych witryn internetowych.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Ochrona przeglądarki:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Zapobieganie włamaniom i ochrona przeglądarki, w wierszu Ochrona przeglądarki wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Ochrona przeglądarki, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Ochrona przeglądarki, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. W razie wyłączenia funkcji Ochrona przeglądarki, w oknie dialogowym Alert systemu ochrony, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz wyłączyć funkcję Ochrona przeglądarki.

  6. Kliknij przycisk OK.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19639742_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/10/2009