Inne produkty

Menedżer uruchamiania

Menedżer uruchamiania ułatwia zarządzanie programami skonfigurowanymi do uruchamiania podczas uruchamiania komputera oraz ich kontrolowanie w celu zwiększenia wydajności komputera podczas uruchamiania.

Za pomocą funkcji Menedżer uruchamiania można zarządzać programami o następujących rozszerzeniach:

 • Pliki wykonywalne systemu Windows (.exe)

 • Pliki systemowe systemu Windows (.sys)

 • Pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll)

 • Pliki formantów ActiveX (.ocx).

W oknie Menedżer uruchamiania można sprawdzić następujące szczegóły:

Nazwa programu

Lista nazw programów z grupy Autostart

Informacja ta ułatwia określenie, czy program ten ma być uruchamiany wraz z systemem, czy później. Ponadto można kliknąć nazwę programu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie w oknie Informacje o pliku.

Okno Informacje o pliku wyświetlane jest tylko w przypadku plików .exe lub .msi.

Użytkowanie we wspólnocie

Umożliwia sprawdzenie użytkowania pliku we wspólnocie w celu określenia popularności programu.

Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności programu i klasyfikowania programów jako prawidłowych.

Użycie zasobów

Szczegóły wykorzystania zasobów przez program oraz wpływ programu na ogólne wykorzystanie procesora komputera.

Po następnym zalogowaniu się użytkownika na komputerze wyświetla także poziom wpływu programu na wydajność.

Wł./Wył.

Informuje, czy program jest uruchamiany wraz z systemem.

Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć uruchamianie programu wraz z systemem. Domyślnie włączone są wszystkie programy. Gdy pole wyboru jest niezaznaczone, wyświetlany jest stan Wył., a gdy pole wyboru jest zaznaczone, wyświetlany jest stan .

Opóźnij uruchomienie

Informuje, czy element z grupy Autostart jest skonfigurowany do późniejszego uruchamiania.

Za pomocą tej opcji można opóźnić uruchamianie programu po włączeniu komputera.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, program nie jest uruchamiany wraz systemem, lecz później. Gdy pole wyboru jest niezaznaczone, program jest uruchamiany wraz z systemem.

Program Norton 360 Online opóźnia uruchomienie opóźnianych programów o pięć minut. Pierwszy opóźniany program w oknie Menedżer uruchamiania jest uruchamiany pięć minut po uruchomieniu komputera. Każdy następny opóźniany program jest uruchamiany z dodatkowym 10-sekundowym opóźnieniem.

Łącze Uruchom opóźnione elementy teraz umożliwia ręczne uruchomienie wszystkich programów z grupy Autostart skonfigurowanych do uruchamiania z opóźnieniem.

Gdy użytkownik opóźni program za pomocą programu Norton 360 Online, a później ręcznie skonfigruje go do uruchamiania wraz z systemem, program Norton 360 Online automatycznie zaktualizuje ustawienia uruchamiania tego programu.

Program Norton 360 Online wyświetla szczegóły użytkowania we wspólnocie pod następującymi warunkami:

Może się zdarzyć, że na liście elementów startowych brak będzie niektórych programów z grupy Autostart. Program Norton 360 Online usuwa z listy program z grupy Autostart w następujących sytuacjach:

 • Gdy użytkownik wyłączy program mający ustawienie startowe.

 • Gdy użytkownik zaktualizuje program, który może przywrócić wszystkie domyślne ustawienia startowe.

 • Gdy użytkownik używa innego programu do zarządzania programami z grupy Autostart.

 • Gdy użytkownik ręcznie dokona edycji kluczy rejestru.

Programy wyłączone lub opóźnione są nadal dostępne na komputerze. Opóźnione programy można uruchomić ręcznie, zanim upłynie czas opóźnienia uruchamiania zadań automatycznych, po którym program Norton 360 Online uruchomi je automatycznie.

Ponadto u dołu okna wyświetlane są następujące informacje:

 • Łączna liczba aplikacji w grupie Autostart

 • Łączna liczba aplikacji skonfigurowanych do uruchamiania wraz z systemem

 • Łączna liczba aplikacji, dla których ustawiono opóźnienie uruchamiania

Programy skonfigurowane do uruchamiania z opóźnieniem można uruchomić za pomocą łącza Uruchom opóźnione elementy teraz.

Aby dodać elementy grupy Autostart, można otworzyć folder Autostart dostępny w menu Start systemu Windows i dodać żądane programy. Dodatkowe informacje na temat dodawania programów do grupy Autostart systemu Windows można znaleźć w internetowej witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub w Pomocy online systemu Windows.

Menedżer uruchamiania - informacje

Wyłączanie lub włączanie elementów z grupy Autostart

Zarządzanie elementami z grupy Autostart

Optymalizacja komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213917_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2011