Inne produkty

Menedżer uruchamiania

Menedżer uruchamiania programu Norton 360 ułatwia zarządzanie programami skonfigurowanymi do uruchamiania podczas uruchamiania komputera oraz ich kontrolowanie w celu zwiększenia wydajności komputera podczas uruchamiania.

W oknie tym można sprawdzić następujące szczegóły programów:

Nazwa programu

Nazwa programu z grupy Autostart

Informacja ta ułatwia określenie, czy program ten ma być uruchamiany wraz z systemem, czy później. Ponadto można kliknąć nazwę pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące programu w oknie Informacje o pliku.

Użytkowanie we wspólnocie

Umożliwia sprawdzenie użytkowania pliku we wspólnocie w celu określenia popularności programu.

Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności programu i klasyfikowania programów jako prawidłowych.

Użycie zasobów

Szczegóły wykorzystania zasobów przez program oraz wpływ programu na ogólne wykorzystanie procesora komputera.

Po następnym zalogowaniu się użytkownika na komputerze wyświetla także poziom wpływu programu na wydajność.

Wł./Wył.

Informuje, czy program jest uruchamiany wraz z systemem.

Za pomocą tej opcji można włączyć lub wyłączyć uruchamianie programu wraz z systemem. Domyślnie włączone są wszystkie programy. Gdy pole wyboru jest niezaznaczone, wyświetlany jest stan Wył., a gdy pole wyboru jest zaznaczone, wyświetlany jest stan .

Opóźnij uruchomienie

Informuje, czy element z grupy Autostart jest skonfigurowany do późniejszego uruchamiania.

Za pomocą tej opcji można opóźnić uruchamianie programu po włączeniu komputera.

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, program nie jest uruchamiany wraz systemem, lecz później. Gdy pole wyboru jest niezaznaczone, program jest uruchamiany wraz z systemem.

Opcja Uruchom opóźnione elementy teraz umożliwia ręczne uruchomienie wszystkich aplikacji z grupy Autostart skonfigurowanych do uruchamiania z opóźnieniem.

Ponadto można kliknąć nazwę programu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie w oknie Informacje o pliku.

Programy wyłączone lub opóźnione są nadal dostępne na komputerze. Opóźnione programy można uruchomić ręcznie, zanim upłynie czas opóźnienia uruchamiania zadań automatycznych, po którym program Norton 360 uruchomi je automatycznie.

W dolnej części okna wyświetlane są następujące informacje:

  • Łączna liczba aplikacji w grupie Autostart

  • Łączna liczba aplikacji skonfigurowanych do uruchamiania wraz z systemem

  • Łączna liczba aplikacji, dla których ustawiono opóźnienie uruchamiania

Programy skonfigurowane do uruchamiania z opóźnieniem można uruchomić za pomocą łącza Uruchom opóźnione elementy teraz.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213917_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2010