Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Elementy uwzględnione w kopii zapasowej lub z niej usunięte

To okno umożliwia zarządzanie plikami i folderami w celu ich uwzględnienia w zestawie kopii zapasowej lub wykluczenia ich z niego.

W oknie tym wyświetlana jest lista elementów usuniętych z kategorii plików. Elementy usunięte z kategorii plików są wyświetlane na liście jako wykluczone elementy.

Program Norton 360 domyślnie wyklucza niektóre foldery danych programów i próbek danych z zestawu kopii zapasowej.

W systemie Windows XP wykluczone są następujące foldery:

  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty udostępnione\Muzyka udostępniona\Przykładowa muzyka\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty udostępnione\Obrazy udostępnione\Przykładowe obrazy\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty udostępnione\Wideo udostępnione\Przykładowe wideo\

W systemie Windows Vista i Windows 7 wykluczone są następujące foldery:

  • C:\Program Data\

  • C:\Użytkownicy\Publiczny\Muzyka publiczna\Przykładowa muzyka\

  • C:\Użytkownicy\Publiczny\Obrazy publiczne\Przykładowe obrazy\

  • C:\Użytkownicy\Publiczny\Wideo publiczne\Przykładowe wideo\

Aby uwzględnić którykolwiek z tych folderów w zestawie kopii zapasowej, należy zaznaczyć folder i kliknąć pozycję Usuń z listy. Folder należy dodać do zestawu kopii zapasowej za pomocą opcji Uwzględnij folder.

Program Norton 360 stosuje listę rozszerzeń plików w poszczególnych kategoriach plików w celu automatycznego dodawania plików do kopii zapasowej. Niemniej jednak, program Norton 360 nie dodaje plików o rozszerzeniach nie znajdujących się w żadnej kategorii plików.

Pliki takie można dodać do kopii zapasowej na następujące sposoby:

  • Dodając rozszerzenie pliku do odpowiedniej kategorii plików.

  • Ręcznie dodając plik do zestawu kopii zapasowej.

Kategoria Inne typy plików zawiera pliki, których program Norton 360 nie dodaje do żadnej kategorii plików, dodane ręcznie do zestawu kopii zapasowej przez użytkownika.

To okno zawiera następującą sekcję szczegółów plików i folderów:

Nazwa

Umożliwia wyświetlenie szczegółów plików lub folderów ręcznie uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej lub wykluczonych z niego przez użytkownika.

Możliwe jest wyświetlenie oryginalnej lokalizacji elementu kopii zapasowej.

Typ

Umożliwia sprawdzenie, czy uwzględniony lub wykluczony element to plik, czy folder.

Reguła

Umożliwia sprawdzenie stanu elementu kopii zapasowej.

Można sprawdzić, czy element jest uwzględniony w kopii zapasowej, czy też wykluczony z kopii zapasowej.

Uwzględnienie, wykluczenie lub usunięcie plików lub folderów z zestawu kopii zapasowej umożliwiają następujące opcje:

Uwzględnij plik

Umożliwia uwzględnienie pliku w kopii zapasowej.

Można uwzględnić plik, który program Norton 360 dodaje automatycznie do dowolnej kategorii plików.

Można także uwzględnić plik, którego program Norton 360 nie dodaje automatycznie do żadnej kategorii plików. Jeśli uwzględniany plik nie należy do określonej kategorii, program Norton 360 dodaje plik do kategorii Inne typy plików.

Można także uwzględnić pliki, których ścieżka folderu nie należy do wybranych źródeł kopii zapasowej. Jest to poręczne, jeśli jako źródło kopii zapasowej wybrana została na przykład ścieżka Moje dokumenty, a użytkownik chce utworzyć kopię zapasową pliku znajdującego się poza folderem Moje dokumenty. Łącza Uwzględnij plik można użyć w celu uwzględnienia pliku w kopii zapasowej.

Uwzględnij folder

Umożliwia uwzględnienie folderu i wszystkich zawartych w nim plików do kopii zapasowej.

W razie uwzględnienia folderu zawierającego wiele plików z różnych kategorii plików program Norton 360 dodaje pliki do ich kategorii. Jeśli na przykład folder dodany do kopii zapasowej zawiera pliki grafiki i plik wideo, program Norton 360 doda pliki grafiki do kategorii Obrazy, a plik wideo do kategorii Wideo. Folder będzie wyświetlany w obu kategoriach plików tak, jakby zawierał tylko pliki należące do danej kategorii plików.

Można także uwzględnić foldery nie znajdujące się w wybranych źródłach kopii zapasowej. Jest to poręczne, jeśli jako źródło kopii zapasowej wybrana została na przykład ścieżka Moje dokumenty, a użytkownik chce utworzyć kopię zapasową folderu znajdującego się poza folderem Moje dokumenty. Łącza Uwzględnij folder można użyć w celu uwzględnienia plików z tego folderu w kopii zapasowej.

Wyklucz plik

Umożliwia wykluczenie pliku z kopii zapasowej.

Można wykluczyć plik, który program Norton 360 dodaje automatycznie do dowolnej kategorii plików.

Można także wykluczyć plik, którego program Norton 360 nie dodaje automatycznie do żadnej kategorii plików. Jeśli wykluczany plik nie należy do określonej kategorii, program Norton 360 dodaje plik do kategorii Inne typy plików.

Można także wykluczyć pliki, których ścieżka folderu nie należy do wybranych źródeł kopii zapasowej. Jest to poręczne, jeśli jako źródło kopii zapasowej wybrana została na przykład ścieżka Moje dokumenty, a użytkownik chce wykluczyć plik znajdujący się w folderze Moje dokumenty. Łącza Wyklucz plik można użyć w celu wykluczenia pliku z kopii zapasowej.

Wyklucz folder

Umożliwia wykluczenie folderu z kopii zapasowej.

Można wykluczyć pliki dostępne w folderze, który program Norton 360 dodaje automatycznie do dowolnej kategorii plików.

Można także wykluczyć foldery, których ścieżka folderu nie należy do wybranych źródeł kopii zapasowej. Jest to poręczne, jeśli jako źródło kopii zapasowej wybrana została na przykład ścieżka Moje dokumenty, a użytkownik chce wykluczyć folder znajdujący się w folderze Moje dokumenty. Łącza Wyklucz folder można użyć w celu wykluczenia folderów z kopii zapasowej.

Usuń z listy

Umożliwia usunięcie plików lub folderów ręcznie uwzględnionych w kopii zapasowej lub wykluczonych z niej przez użytkownika.

Łącza Usuń z listy można użyć w celu usunięcia uwzględnionych lub wykluczonych elementów. Wskutek tego usunięcia usunięte elementy zostają przywrócone do odpowiednich kategorii plików.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213798_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/10/2010