Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Zestawienie

Program Norton 360 oferuje wszechstronną i prostą w obsłudze funkcję kopii zapasowej. Użytkownik może konfigurować elementy uwzględniane w kopii zapasowej, jej lokalizację docelową i czas jej tworzenia, a także przeglądać szczegóły. Program Norton 360 umożliwia także skonfigurowanie wielu ustawień kopii zapasowych i zapisanie ich jako nazwanych zestawów kopii zapasowej.

Za pomocą łącza Więcej informacji o kopii zapasowej u góry okna Zarządzanie zestawami kopii zapasowej można uzyskać informacje na temat używania udoskonalonych funkcji obsługi kopii zapasowych.

Karta Zestawienie w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej umożliwia wybieranie i przeglądanie różnych ustawień kopii zapasowej. Karta Zestawienie umożliwia przeprowadzenie dodatkowych czynności związanych z zestawami kopii zapasowej. W sekcji Zestawienie zestawu kopii zapasowej wyświetlane jest zestawienie ustawień kopii zapasowej każdego zestawu kopii zapasowej. W sekcji Czynności dostępne dla użytkownika wyświetlane są działania, które użytkownik może wykonać w celu zarządzania zestawami kopii zapasowej.

W sekcji Zestawienie zestawu kopii zapasowej wyświetlany jest aktualnie wybrany zestaw kopii zapasowej i ustawienia kopii zapasowej zapisane dla zestawu kopii zapasowej.

Sekcja Zestawienie zestawu kopii zapasowej zawiera następujące informacje:

Nazwa zestawu kopii zapasowej

Nazwa zapisanego przez użytkownika zestawu kopii zapasowej

Można wybrać zestaw żądany kopii zapasowej i wyświetlić szczegóły zestawów kopii zapasowej.

Jeśli użytkownik nie zapisał żadnego zestawu kopii zapasowej, program Norton 360 wyświetla nazwę domyślnego zestawu kopii zapasowej, DefaultSet.

Co (pliki uwzględniane w kopii zapasowej)

Wyświetla łącze Podgląd, umożliwiające wyświetlenie ogólnej listy plików uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej.

Można kliknąć łącze Co, aby przejść na kartę Co i zmodyfikować ustawienia.

Gdzie (lokalizacja kopii zapasowej)

Lokalizacja docelowa kopii zapasowej wybrana przez użytkownika

Dostępne są następujące opcje lokalizacji kopii zapasowej:

  • Bezpieczny magazyn online

  • Lista dysków lokalnych komputera

  • Napędy dysków CD komputera

  • Dowolny dodatkowy dysk flash, zewnętrzny dysk twardy lub urządzenie iPod

Można kliknąć łącze Gdzie, aby przejść na kartę Gdzie i zmodyfikować ustawienia.

Kiedy (harmonogram kopii zapasowej)

Harmonogram tworzenia kopii zapasowych plików skonfigurowany przez użytkownika

Wyświetlane mogą być następujące stany:

  • Automatycznie

  • Co tydzień

  • Co miesiąc

  • Ręcznie

Można kliknąć łącze Kiedy, aby przejść na kartę Kiedy i zmodyfikować ustawienia.

Ostatnie uruchomienie

Data i godzina ostatniego utworzenia kopii zapasowej

Jeśli kopie zapasowe nie były tworzone, na karcie Zestawienie wyświetlana jest informacja o braku bieżących kopii zapasowych.

Sekcja Czynności dostępne dla użytkownika zawiera następujące opcje:

Utwórz nowy zestaw kopii zapasowej

Umożliwia tworzenie i konfigurowanie nowych zestawów kopii zapasowej.

Po utworzeniu nowego zestawu kopii zapasowej bieżący zestaw kopii zapasowej jest zmieniany na nowo utworzony zestaw kopii zapasowej. Nowy zestaw kopii zapasowej ma ustawienia domyślne. Ustawienia te można zmienić odpowiednio do potrzeb.

Program Norton 360 umożliwia utworzenie maksymalnie 10 zestawów kopii zapasowej.

Usuń ten zestaw kopii zapasowej

Umożliwia usunięcie dostępnych zestawów kopii zapasowej.

Nie można usunąć zestawu kopii zapasowej, jeśli dostępny jest jest tylko jeden zestaw kopii zapasowej.

Po usunięciu zestawu kopii zapasowej zmieniają się również szczegóły kopii zapasowej plików należących do usuniętego zestawu kopii zapasowej. Na przykład nie są już wyświetlane nakładki ikon ani karta Kopia zapasowa w oknie właściwości pliku.

Zmień nazwę zestawu kopii zapasowej

Możliwa jest zmiana nazwy istniejącego zestawu kopii zapasowej na wypadek zmodyfikowania konfiguracji kopii zapasowej.

Można również zmodyfikować domyślną nazwę zestawu kopii zapasowej.

Uruchom kopię zapasową teraz

Umożliwia natychmiastowe uruchomienie tworzenia kopii zapasowej dla zestawu kopii zapasowej.

Lokalizację kopii zapasowej i pliki, które zostaną w niej uwzględnione wybrano podczas konfigurowania kopii zapasowej.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v19213795_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/10/2010